Cơ cấu tổ chức VTEC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG


 

TS: Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

ThS: Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng


LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM.


 * Phòng Đào tạo:

01)  ThS: Tạ Phúc Lợi - Trưởng phòng

02)  ThS: Phạm Thành Trung - Phó trưởng phòng


 * Phòng Tổ chức - Hành chính:

01)  TS: Nguyễn Hữu Phước - Trưởng phòng

02)  CN: Lê Thị Ngát - Phó trưởng phòng


 * Phòng Thanh tra:

01)  ThS: Bùi Văn Dương - Trưởng phòng

02)  ThS: Nguyễn Thị Tâm - Phó trưởng phòng


 * Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại:

01)  ThS: Đoàn Quang Thắng - Trưởng phòng

02)  ThS: Lưu Đăng Khoa - Phó trưởng phòng


 * Phòng Kế hoạch tài chính:

01)  TS: Lê Thị Hướng - Trưởng phòng

02)  CN: Cao Đức Quang - Phó trưởng phòng


 * Phòng Quản trị đời sống:

01)  CN: Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng


 * Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

01) ThS: Nguyễn Ánh Điện - Trưởng phòng

02) ThS: Trần Văn Thiện - Phó trưởng phòng

03) CN: Nguyễn Văn Kiệt -  Phó trưởng phòng


Các Khoa


 * Khoa Kinh tế:

01)  TS: Ngô Thị Cẩm Linh - Trưởng Khoa

02)  ThS: Tạ Đình Chiến - Phó trưởng khoa


 * Khoa Điện-Điện tử:

01)  ThS: Lê Hải Tài - Trưởng Khoa

02)  ThS: Tạ Quang Duy - Phó trưởng khoa


 * Khoa Cơ khí:

01)  ThS: Đỗ Cao Cường - Phó trưởng khoa


 * Khoa CNTT:

01)  ThS: Dương Thị Thanh Loan - Trưởng Khoa

02)  ThS: Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng khoa


 * Khoa - Khoa học cơ bản:

01)  ThS: Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Khoa

02)  ThS: Nguyễn Quang Nhật - Phó trưởng khoa

03)  ThS: Nguyễn Xuân Quang - Phó trưởng khoa


 * Khoa LLCT:

01)  ThS: Lường Thị Pó - Trưởng Khoa


* Khoa KTNN:

01)  ThS: Phạm Thanh Vũ - Trưởng khoa

02)  ThS: Trần Quang Ngát - Phó trưởng khoa


Trung tâm tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp

01)  ThS: Vũ Đức Hạnh - Giám đốc trung tâm

02)  ThS: Nguyễn Hải Hà - Phó giám đốc trung tâm


Trung tâm tin học ngoại ngữ

01)  ThS: Phạm Thành Trung - Phó trưởng phòng đào tạo (phụ trách trung tâm)

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1413442

      Trang web hiện có: 71 khách

Liên kết web