Cơ cấu tổ chức VTEC

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG


 

TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng


LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, KHOA, TRUNG TÂM.


 * Phòng Đào tạo:

01)  ThS. Tạ Phúc Lợi - Trưởng phòng

02)  ThS. Phạm Thành Trung - Phó trưởng phòng


 * Phòng Tổ chức - Hành chính:

TS. Nguyễn Hữu Phước - Trưởng phòng


 * Phòng Thanh tra:

01)  ThS. Bùi Văn Dương - Trưởng phòng

02)  ThS. Nguyễn Thị Tâm - Phó trưởng phòng


 * Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại:

01)  TS. Đoàn Quang Thắng - Trưởng phòng

02)  ThS. Lưu Đăng Khoa - Phó trưởng phòng


 * Phòng Kế hoạch tài chính:

01)  TS. Lê Thị Hướng - Trưởng phòng

02)  CN. Cao Đức Quang - Phó trưởng phòng


 * Phòng Quản trị đời sống:

CN. Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng


 * Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

01) ThS. Nguyễn Ánh Điện - Trưởng phòng

02) CN. Lê Thị Ngát - Phó trưởng phòng

03) CN. Nguyễn Văn Kiệt -  Phó trưởng phòng


Các Khoa


 * Khoa Kinh tế:

TS. Ngô Thị Cẩm Linh - Trưởng Khoa


 * Khoa Điện-Điện tử:

01)  ThS. Lê Hải Tài - Trưởng Khoa

02)  ThS. Tạ Quang Duy - Phó trưởng khoa


 * Khoa Cơ khí:

01)  ThS. Đỗ Cao Cường - Phó trưởng khoa - Phụ trách

02) ThS. Trần Văn Thiện - Phó trưởng khoa


 * Khoa CNTT:

01)  ThS. Dương Thị Thanh Loan - Trưởng Khoa

02)  ThS. Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng khoa


 * Khoa - Khoa học cơ bản:

01)  ThS. Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Khoa

02)  ThS. Nguyễn Quang Nhật - Phó trưởng khoa

03)  ThS. Nguyễn Xuân Quang - Phó trưởng khoa


 * Khoa LLCT:

01)  ThS. Lường Thị Pó - Trưởng Khoa


* Khoa KTNN:

01)  ThS. Phạm Thanh Vũ - Trưởng khoa

02)  ThS. Trần Quang Ngát - Phó trưởng khoa


* Trung tâm tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp

01)  ThS. Vũ Đức Hạnh - Giám đốc trung tâm


* Trung tâm tin học ngoại ngữ

ThS. Phạm Thành Trung - Phó trưởng phòng đào tạo (phụ trách trung tâm)

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1433249

      Trang web hiện có: 18 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1