KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ HOÀN THIỆN MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TỰ LÀM THAM GIA HỘI THI CẤP TỈNH NĂM 2019

Được đăng ngày Thứ tư, 08 Tháng 5 2019 08:11
Viết bởi Quản trị viên

Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm là hoạt động thường niên nhằm khai thác ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để áp dụng vào quá trình dạy học cũng như cuộc sống. Hoạt động này mang ý nghĩa quan trọng với tinh thần “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo” làm phong phú, sinh động hơn trong bài giảng, mở rộng tính ứng dụng đáp ứng yêu cầu thực tế. Với mục đích nâng cao năng lực, trí tuệ sáng tạo của của đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm phát hiện các thiết bị, đồ dùng mới phục vụ cho giảng dạy đạt hiệu quả để phổ biến, áp dụng rộng rãi trong dạy nghề và làm phong phú thêm cơ sở vật chất nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

Hội thi lần này là hoạt động khoa học được cán bộ, giáo viên, nhân viên quan tâm đầu tư về thời gian, kinh phí và sự phối hợp tích cực của từng thành viên trong mỗi nhóm tác giả có chung đề tài bằng sự chuẩn bị và hoàn tất sản phẩm.

Một số hình ảnh trong quá trình hoàn thiện mô hình:

 

ThS. Trần Quyền Quý, Khoa Điện – Điện tử