KHOA KỸ THẬT NÔNG NGHIỆP PHỐI HỢP DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA HSSV NĂM 2019 VTEC

KHOA KỸ THẬT NÔNG NGHIỆP PHỐI HỢP DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CỦA HSSV NĂM 2019

Với phương châm đào tạo học phải đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn nên trong quá trình học tập tại trường các HSSV của khoa được trang bị các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu thông qua các buổi học lý thuyết, thực hành thực tập, tuy nhiên để vận dụng những kiến thức đó vào thực tiễn cuộc sống từ đó nâng cao kỹ năng, tay nghề, rút ra những kinh nghiệm, bài học cho mỗi HSSV thì cần phải có thời gian thực tập tại cơ sở, do đó sau khi kết thúc các học phần tại trường, khoa KTNN kết hợp với các cơ sở chăn nuôi; các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh bố trí HSSV đi thực tập tốt nghiệp cuối khóa với thời gian 2-3 tháng. Sau khi kết thúc đợt thực tập, HSSV sẽ thu được kết quả sau: Trực tiếp tham gia công tác Chăn nuôi, thú y tại cơ sở thực tập nhằm thực hành và nâng cao tay nghề; Thực nghiệm một đề tài nhằm đáp ứng thực tế của cơ sở sản xuất; Hoàn thiện dần về nhân cách, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong và kỷ luật lao động, tạo tiền đề cho sự định hướng phấn đấu rèn luyện để trở thành người lao động mới đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Trong quá trình HSSV thực tập tốt nghiệp tại cơ sở, khoa đã phối hợp với cơ sở thực tập tổ chức hướng dẫn sinh viên trước, trong thời gian thực tập, tổng kết, đánh giá kết quả thực tập của sinh viên khi kết thúc đợt thực tập tốt nghiệp. Vì vậy, các HSSV thực tập theo đúng đề cương hướng dẫn; Chấp hành nghiêm túc nội qui, qui định của nhà trường, đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn; Viết và nộp báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp đúng thời gian quy định.

Một số hình ảnh minh họa sinh viên, học sinh thực tập tại cơ sở chăn nuôi.

Hình 1: Sinh viên thực tập tại cơ sở chăn nuôi gà

Hình 2: Sinh viên thực tại cơ sở chăn nuôi lợn

Hình 3: Sinh viên thực tập tại cơ sở chăn nuôi bò sữa

 ThS. Phạm Thanh Vũ

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1413442

      Trang web hiện có: 44 khách

Liên kết web