TRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019 VTEC

TRƯỜNG CAO ĐẢNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

Căn cứ Văn bản số 1034/SLĐTBXH-DN ngày 26/6/2019 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ quản lý, giảng viên, giáo viên và sinh hoạt chính trị đầu khóa cho HSSV.

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-ĐU ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2019.

Hôm nay ngày 03/07/2019 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ quản lý, giảng viên, giáo viên năm 2019 tại hội trường.

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý cho giảng viên, giáo viên là hoạt động thường niên và thiết thực của nhà trường nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ quản lý, giảng viên, giáo viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi các vấn đề lý luận cơ bản, những nội dung, quan điểm của Đảng trong các kết luận, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và của địa phương.

Những nội dung cơ bản trong đợt bồi dưỡng chính trị hè năm 2019: Các vấn đề lý luận cơ bản và những điểm mới Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII (Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời kỳ mới”; Chỉ thị 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”; Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”; Chỉ thị 33-CT/TW, ngày 18/03/2019 về “Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; gắn với chương trình hành động của Tỉnh ủy; Thành ủy, Chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ trường thực hiện Nghị quyết.

Đặc biệt, qua các buổi học tập này, các vấn đề tình hình quốc tế, trong nước; tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, địa phương nổi bậc trong 6 tháng đầu năm cũng như các văn bản của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về phương án giữ nguyên trạng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc cũng được Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cung cấp kịp thời cho toàn thể cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên.

Phát biểu tổng kết Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho viên chức, giáo viên năm 2019, TS Nguyễn Văn Đạt Phó hiệu trưởng – Phụ trách trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc nêu rõ những trọng tâm trong năm 2019-2020 như: Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo theo tinh thần Hội nghị TW8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Chú trọng đến việc đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 7- khóa XII(Nghị quyết số 35-NQ/TW),phát triển chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp và thích ứng nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đặc biệt là công tác tuyển sinh, xây dựng thương hiệu, hình ảnh trong toàn trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của buổi bồi dưỡng chính trị hè năm 2019.

 CB quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên tham dự lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

Đ/C Phạm Hồng Hải, Báo cáo viên TW - nguyên phó ban tuyên giáo tỉnh ủy Vĩnh Phúc bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên nhà trường

TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng – phụ trách phát biểu tổng kết buổi bồi dưỡng chính trị hè năm 2019

 

Tác giả: ThS. Lưu Đăng Khoa - phòng KHCN&ĐN

                                                                                KS. Tạ Quang Đông - phòng QTĐS

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 105 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715