GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH LÀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Những năm qua, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục Quốc phòng - An Ninh, nhằm giúp HS, SV trong việc nâng cao nhận thức, rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với xã hội cho học sinh, sinh viên.

Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho HS, SV là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Qua đó tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, vun đắp truyền thống yêu nước, rèn luyện năng lực thực tế để sẵn sàng thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mặt khác môn học GDQP-AN còn trang bị cho sinh viên những kiến thức hữu ích về một số loại vũ khí, khí tài, thông qua đó sinh viên có thể biết cách phân biệt, sử dụng và trang bị cho mình những kỹ thuật cơ bản để sử dụng được một số loại vũ khí trong tương lai; đồng thời qua môn học còn hướng cho HS, SV làm việc theo nguyên tắc, kỷ cương, hành động đúng đắn, tránh được những thói quen tùy tiện, khơi dậy và nêu cao tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chống lại mọi âm mưu chia rẽ, phản động của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Tiếp tục Thực hiện Kế hoạch số: 37/KH-CĐKTKT ngày 26 tháng 7 năm 2019, nhà trường tổ chức “Tuần HSSV đầu khóa” năm học 2019 - 2020 và thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu nhà trường về việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức Giáo dục Quốc phòng - An ninh (GD QP-AN) cho học sinh, sinh viên (HS,SV). Sáng ngày 12/8/2019 tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Trường quân sự Quân khu 2, tổ chức tuần học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho HS, SV của nhà trường.

Học sinh tập trung tại Hội trường lớn nghe phổ biến nội quy môn GDQP-AN

Giáo viên của Trung tâm GDQP đón học sinh đến Trung tâm tham gia lớp học.

Những ngày đầu làm chiến sỹ của HS, SV trường CĐKT - KT Vĩnh Phúc.

 

PHÒNG KHCN&ĐN

 

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1440693

      Trang web hiện có: 92 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715