THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019 VTEC

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9/2019

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 13/TB-CĐKTKT

 

      Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019

Thực hiện Thông báo 76/TB-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), ngày Lễ Chiến thắng (30/4) và ngày Quốc tế Lao động (1/5) và nghỉ lễ Quốc khánh (2/9) năm 2019.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo thực hiện nghỉ ngày Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 như sau:

Dịp nghỉ ngày lễ Quốc khánh (2/9) vào ngày thứ Hai. Như vậy, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ liên tục 03 ngày từ thứ Bảy ngày 31/8/2019 đến hết ngày thứ Hai ngày 02/9/2019.

Trong thời gian nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 yêu cầu:

- Các đơn vị phối hợp với phòng QT-ĐS cho kiểm tra an toàn cháy nổ; chốt, khóa cửa các phòng học, phòng thực hành, nhà kho, xưởng, KTX… nhằm phòng ngừa tình huống xấu xảy ra.

- Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện đúng cam kết đã ký về ANTT, ATGT; không tham gia tụ tập đông người, không để kẻ xấu lợi dụng vào các hoạt động chống phá nhà nước hoặc tôn giáo.

- 7h 30’ ngày 03/9/2019 trưởng các đơn vị báo cáo tình hình sau kỹ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm 2019 về phòng TC-HC nhà trường. (Đ/c Nguyễn Hữu Phước - Trưởng phòng TC-HC; ĐT: 0942.622.556, 0985.622.556).

Trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận: TL. HIỆU TRƯỞNG
- BGH;
- Các phòng, khoa, trung tâm;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC

 

 

 

 

  TS. Nguyễn Hữu Phước

                                                                                                       

 

 

PHÒNG TC - HC

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429584

      Trang web hiện có: 31 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1