Phương hướng hoạt động VTEC

1. Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ đào tạo phù hợp với năng lực của người học; có chuẩn mực đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp tốt đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

2. Tầm nhìn

Xây dựng trường trở thành cơ sở đào tạo theo hướng: Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ - Dịch vụ có uy tín trong cả nước.

3. Khẩu hiệu hành động

Năng động - Sáng tạo - Cơ hội học tập - Cơ hội việc làm.

4. Giá trị cốt lõi

- Tập thể: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kỹ thuật, Công nghệ: Hiện đại, cập nhật, gắn kết với thực tiễn sản xuất.

- Kinh tế, dịch vụ: Năng động, sáng tạo, cập nhật, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Năng lực cá nhân: Chuyên môn tốt; phương pháp giảng dạy, đánh giá phù hợp; kỹ năng thành thạo, chuẩn mực. Chất lượng đào tạo được kiểm định qua đánh giá của nhà tuyển dụng.

- Phương châm giáo dục: Người học là lý do để nhà trường tồn tại và phát triển.

- Truyền thống: Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, tâm huyết, yêu nghề.

Các yếu tố trên đây tạo nên uy tín, thương hiệu, chi phối và truyền tải xuyên suốt toàn bộ hoạt động của nhà trường hiện tại và tương lai.

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 31 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715