Phương hướng hoạt động VTEC

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc trở thành cơ sở đào tạo cán bộ kinh tế - kỹ thuật - dịch vụ có trình độ cao, thực hiện đào tạo toàn diện cả về phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, kiến thức, kỹ năng tay nghề, thích ứng nhanh với thị trường lao động; thực hiện đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh và nhu cầu sử dụng lao động đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận; đồng thời là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ mới thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ vào sản xuất kinh doanh. Phấn đấu năm 2015 - 2020 nâng cấp trường thành trường Đại học kinh tế - kỹ thuật của tỉnh. Góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2015, trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI.

          Mục tiêu cụ thể

         - Xây dựng Trường trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật, công nghệ cao đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực miền Bắc Việt Nam;

- Tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh Vĩnh Phúc và đất nước (năm 2010: 4.750,  dự kiến năm 2015: 6.500 và đến năm 2020: 9.000 HSSV chính quy; đào tạo, bồi dướng ngắn hạn 1.500 người/năm). Trường thực hiện đào tạo đa ngành, đa cấp học, bậc học. Củng cố các ngành, nghề hiện có. Bám sát định hướng của Tỉnh, dự báo nhu cầu thị trường lao động chuẩn bị các điều kiện đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất mở ngành, nghề mới

-  Chương trình đào tạo đảm bảo những quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các Bộ, Ngành có liên quan ở bậc cao đẳng, dưới bậc cao đẳng. Từng ngành đảm bảo kết cấu,  khối lượng kiến thức theo tỷ lệ và khối lượng bắt buộc, tự chọn theo quy định. Chương trình đào tạo sát với thực tiễn; cập nhật tiến bộ khoa học công nghệ mới và theo hướng phát triển năng lực thực hành. Đảm bảo cho người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị và đạo đức tác phong công nghiệp của người lao động mới. Sau khi tốt nghiệp ra trường vừa có khả năng thích ứng cao với thực tiễn sản xuất kinh doanh, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội vừa có khả năng chuyển đổi hoặc được đào tạo lên trình độ cao hơn.

- Chuẩn hoá đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên  đảm bảo đủ số lượng đồng bộ về cơ cấu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng lực quản lý, tay nghề và năng lực sư phạm vững đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác NCKH, đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giảng viên. Phấn đấu đến năm 2010 trên 50% GV có trình độ trên đại học; năm 2015 có trên 70% GV trình độ trên đại học (trong đó NCS,  tiến sĩ đạt tỷ lệ 13%. Ưu tiên tuyển dụng giảng viên là sinh viên tốt nghiệp khá giỏi; kỹ sư, chuyên gia có kiến thức thực tế tại các doanh nghiệp.

   - Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. Xây dựng Trường Cao đẳng khang trang, hiện đại đáp ứng về cở vật chất cho quy mô đào. Bằng mọi nguồn kinh phí ưu tiên đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy, thí nghiệm, thực hành, thực tập đáp ứng quy mô đào tạo và theo hướng hiện đại. Tăng cường đầu sách cho thư viện, xây dựng thư viện điện tử.

           - Xây dựng trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học để cung cấp những dịch vụ ngoại ngữ, tin học có chất lượng cao cho HS-SV và những người có nhu cầu.

           - Thực hiện nâng cao tần suất thực tập của sinh viên, tăng cường năng lực nhận thức công nghệ cho HS-SV; Liên kết xây dựng “Trung tâm hỗ trợ sinh viên và liên kết với doanh nghiệp” để thực hiện tiếp nhận công nghệ mới, nghiên cứu chuyển giao công nghệ cho các công ty công - nông nghiệp đặc biệt là các công ty liên doanh nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức kinh tế xã hội khác trên cơ sở đó tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường;

           - Hợp tác, phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học với các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước thực hiện công tác đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, triển khai tiến bộ kỹ thuật và công nghệ cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, triển khai các đề tài khoa học, công nghệ ứng dụng vào thực tiễn tại các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

           - Liên kết với các trường Đại học nước ngoài và các trường Đại học có uy tín trong nước chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành đào tạo các chương trình tiên tiến ở các bậc học Cao đẳng,  Đại học.

           - Đào tạo theo đơn đặt hàng, theo địa chỉ cho các doanh nghiệp, và các thành phần kinh tế khác. 

 

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1415428

      Trang web hiện có: 29 khách

Liên kết web