Sứ mệnh - Tầm nhìn - Khẩu hiệu hành động - Giá trị cốt lõi

Được đăng ngày Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 06:48
Viết bởi Super User

1. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc là cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm chất lượng cao, đào tạo nhân lực kinh tế - kỹ thuật - dịch vụ; đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh và phục vụ cộng đồng, đáp ứng nhu cầu về nhân lực của tỉnh Vĩnh Phúc và của cả nước.

2. Tầm nhìn

"Nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế".

3. Khẩu hiệu hành động

Năng động - Sáng tạo - Cơ hội học tập - Cơ hội việc làm.

4. Giá trị cốt lõi

- Tập thể: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Kỹ thuật, Công nghệ: Hiện đại, cập nhật, gắn kết với thực tiễn sản xuất.

- Kinh tế, dịch vụ: Năng động, sáng tạo, cập nhật, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Năng lực cá nhân: Chuyên môn tốt; phương pháp giảng dạy, đánh giá phù hợp; kỹ năng thành thạo, chuẩn mực. Chất lượng đào tạo được kiểm định qua đánh giá của nhà tuyển dụng.

- Phương châm giáo dục: Người học là lý do để nhà trường tồn tại và phát triển.

- Truyền thống: Đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, tâm huyết, yêu nghề.

Các yếu tố trên đây tạo nên uy tín, thương hiệu, chi phối và truyền tải xuyên suốt toàn bộ hoạt động của nhà trường hiện tại và tương lai.