Thành tích đạt được VTEC

Thành tích của tập thể:

* Năm học 2008-2009:

1. Giấy khen : 02
2. Tập thể lao động xuất sắc : 05
2. Bằng khen của UBND tỉnh : 02

* Năm học 2009-2010:

1. Giấy khen : 11
2. Tập thể lao động xuất sắc : 03
3. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01

* Năm học 2010-2011:

1. Tập thể lao động tiên tiến : 07
2. Giấy khen : 10
3. Tập thể lao động xuất sắc : 05
4. Bằng khen của UBND tỉnh : 01
5. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 02
6. Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ : 01

* Năm học 2011-2012:                                                                             

1. Tập thể lao động tiên tiến : 04
2. Tập thể lao động xuất sắc : 08
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01

* Năm học 2012-2013:

1. Tập thể lao động tiên tiến : 06
2. Giấy khen : 02
3. Tập thể lao động xuất sắc : 06
4. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
5. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
6. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ : 01
7. Huân chương lao động hạng nhì : 01

*Năm học 2013-2014:

1. Tập thể lao động tiên tiến : 07
2. Tập thể lao động xuất sắc : 07
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Cờ thi đua của UBND tỉnh : 01
1. Cờ thi đua của TTCP : 01

         *  Năm học 2014-2015

1. Lao động tiên tiến : 06
2. Lao động xuất sắc : 06
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01

* Năm học 2015-2016

1. Lao động tiên tiến : 05
2. Lao động xuất sắc : 05
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 04
4. Bằng khen của BCH LĐLĐ tỉnh : 01
5. Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
6. Bằng khen của TTCP : 01

* Năm học 2016-2017

1. Lao động tiên tiến : 07
2. Lao động xuất sắc : 06
3. Bằng khen của UBND tỉnh : 03
4. Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam : 01
5. Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
6. Bằng khen của TTCP : 01
7. Cờ thi đua của TTCP : 01

* Năm học 2017-2018

Lao động tiên tiến : 17
Lao động xuất sắc    : 04
Bằng khen của UBND tỉnh : 03
Cờ thi đua UBND tỉnh : 02
Huân chương lao động hạng nhất : 01

* Năm học 2018-2019

Lao động tiên tiến : 16
Giấy khen : 02
Lao động xuất sắc    : 03
Bằng khen của UBND tỉnh : 02
Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua của TTgCP : 01

* Năm học 2019-2020

Lao động tiên tiến : 14
Giấy khen : 09
Lao động xuất sắc    : 03
Bằng khen của UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh : 01

* Năm học 2020 - 2021

Lao động tiên tiến : 14
Giấy khen : 09
Lao động xuất sắc    : 03
Bằng khen của UBND tỉnh : 01
Cờ thi đua UBND tỉnh : 01

            * Năm học 2021 - 2022

  Lao động tiên tiến :
  Giấy khen :
  Lao động xuất sắc    :
  Bằng khen của UBND tỉnh :
  Cờ thi đua UBND tỉnh :

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 13 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715