Ban giám hiệu

01)  ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng phụ trách

02) ThS. Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng

03) ThS. Phùng Mạnh Thắng - Phó Hiệu trưởng

Các phòng

* Phòng Đào tạo:

01)  ThS. Phạm Thành Trung - Trưởng phòng

02) ThS. Tạ Việt Cường -  Phó Trưởng phòng

* Phòng Tổ chức - Hành chính:

01) ThS. Lê Hải Tài - Trưởng phòng

02) ThS. Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng phòng

* Phòng Thanh tra:

01)  CN. Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng

02)  ThS. Trần Quang Ngát - Phó trưởng phòng

* Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại:

01)  ThS. Lưu Đăng Khoa - Trưởng phòng

* Phòng Kế hoạch tài chính:

01)  TS. Lê Thị Hướng - Trưởng phòng

02)  CN. Cao Đức Quang - Phó trưởng phòng

* Phòng Quản trị đời sống:

01)  ThS. Bùi Văn Dương - Trưởng phòng

02)  ThS. Trương Quang Tươi - Phó trưởng phòng

* Phòng Công tác HSSV:

01)  ThS. Nguyễn Ánh Điện - Trưởng phòng

02)  CN. Lê Thị Ngát - Phó trưởng phòng

03)  ThS. Nguyễn Văn Kiệt - Phó trưởng phòng

Các Khoa

* Khoa Kinh tế:

01)  ThS. Nguyễn Thị Tố Nga - Trưởng khoa

02) ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó trưởng khoa

* Khoa Điện - Điện tử:

01)  ThS. Tạ Quang Duy - Trưởng khoa

02)  ThS. Trần Quyền Quý - Phó trưởng khoa

* Khoa Cơ khí:

01)  ThS. Đỗ Cao Cường - Trưởng khoa

02) ThS. Trần Văn Thiện - Phó trưởng khoa

* Khoa CNTT:

01)  ThS. Dương Thị Thanh Loan - Trưởng Khoa

02)   ThS. Hoàng Minh Thái - Phó trưởng khoa

* Khoa - Khoa học cơ bản:

01)  ThS. Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Khoa

02)  ThS. Nguyễn Xuân Quang - Phó trưởng khoa

03) ThS. Tạ Thị Thương - Phó trưởng khoa

 * Khoa LLCT:

01)  ThS. Lường Thị Pó - Trưởng Khoa

02) ThS. Đặng Phương Diệp - Phó trưởng khoa

 * Khoa KTNN:

01)  ThS. Phạm Thanh Vũ - Trưởng khoa

* Trung tâm tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp

01)  ThS. Vũ Đức Hạnh - Giám đốc trung tâm

02)  ThS. Phan Thanh Bình - Phó giám đốc trung tâm


DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1440685

      Trang web hiện có: 176 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715