Cơ cấu tổ chức VTEC

Ban giám hiệu

01)  TS: Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

02)  ThS: Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

Các phòng

* Phòng Đào tạo:

01)  ThS: Tạ Phúc Lợi - Trưởng phòng

02)  ThS: Phạm Thành Trung - Phó trưởng phòng

* Phòng Tổ chức - Hành chính:

01)  TS: Nguyễn Hữu Phước - Trưởng phòng

02)  CN: Lê Thị Ngát - Phó trưởng phòng

* Phòng Thanh tra:

01)  ThS: Bùi Văn Dương - Trưởng phòng

02)  ThS: Nguyễn Thị Tâm - Phó trưởng phòng

* Phòng Khoa học công nghệ và đối ngoại:

01)  TS: Đoàn Quang Thắng - Trưởng phòng

02)  ThS: Lưu Đăng Khoa - Phó trưởng phòng

* Phòng Kế hoạch tài chính:

01)  TS: Lê Thị Hướng - Trưởng phòng

02)  CN: Cao Đức Quang - Phó trưởng phòng

* Phòng Quản trị đời sống:

01)  CN: Nguyễn Duy Sỹ - Trưởng phòng

* Phòng Công tác HSSV:

01)  ThS: Nguyễn Ánh Điện - Trưởng phòng

02)  ThS: Trần Văn Thiện - Phó trưởng phòng

03)  ThS: Nguyễn Văn Kiệt - Phó trưởng phòng

Các Khoa

* Khoa Kinh tế:

01)  TS: Ngô Thị Cẩm Linh - Trưởng Khoa

02)  ThS: Tạ Đình Chiến - Phó trưởng khoa

* Khoa Điện-Điện tử:

01)  ThS: Lê Hải Tài - Trưởng Khoa

02)  ThS: Tạ Quang Duy - Phó trưởng khoa

* Khoa Cơ khí:

01)  ThS: Đỗ Cao Cường - Phó trưởng khoa

* Khoa CNTT:

01)  ThS: Dương Thị Thanh Loan - Trưởng Khoa

02)  ThS: Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng khoa

* Khoa - Khoa học cơ bản:

01)  ThS: Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Khoa

02)  ThS: Nguyễn Quang Nhật - Phó trưởng khoa

03)  ThS: Nguyễn Xuân Quang - Phó trưởng khoa

 * Khoa LLCT:

01)  ThS: Lường Thị Pó - Trưởng Khoa

 * Khoa KTNN:

01)  ThS: Phạm Thanh Vũ - Trưởng khoa

02)  ThS: Trần Quang Ngát - Phó trưởng khoa

Trung tâm tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp

01)  ThS: Vũ Đức Hạnh - Giám đốc trung tâm

Trung tâm tin học ngoại ngữ

 01)  TS: Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng (phụ trách trung tâm)


DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 7 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715