THÔNG BÁO TUYỂN SINH - BỔ SUNG MÃ NGÀNH MỚI NĂM HỌC 2019 -2020 VTEC

THÔNG BÁO TUYỂN SINH - BỔ SUNG MÃ NGÀNH MỚI NĂM HỌC 2019 -2020

 Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh bổ sung 04 mã ngành mới về du lịch, dịch vụ năm học 2019-2020 như sau:

1. Ngành đào tạo:

TT Ngành Mã ngành Trình độ Chỉ tiêu

1

Kỹ thuật chế biến món ăn

6810207 Cao đẳng 30
5810207 Trung cấp 30
  Sơ cấp 150
2 Marketing thương mại 6340118 Cao đẳng 30
5340118 Trung cấp 30
3 Quản trị khách sạn 6810201 Cao đẳng 30
4 Quản trị lữ hành 6810104 Cao đẳng 30

2. Đối tượng:

- Trình độ Cao đẳng:Tốt nghiệp THPT(hoặc tương đương);

- Trình độ Trung cấp: Tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệpTHPT;

- Trình độ Sơ cấp:      Tốt nghiệp THCS.

3. Hình thức: Xét tuyển.

4. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

5. Thời gian đào tạo: Cao đẳng: 03 năm; Trung cấp: 02 năm; Sơ cấp: 03 tháng.

6. Hồ sơ xét tuyển:

- Trình độ Cao đẳng: Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT); Học bạ THPT; phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

- Trình độ Trung cấp: Bằng tốt nghiệp THCS,THPT(hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS, THPT); Học bạ THCS; phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

- Trình độ Sơ cấp: Giấy khai sinh, CMTND (thẻ căn cước công dân); phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu).

Hồ sơ xét tuyển nộp bản phô tô; Phiếu đăng ký xét tuyển đăng tải tại: Website: www.vtec.edu.vn.

7. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/10 - 15/11/2019.                   

8. Nhận hồ sơ xét tuyển: Trực tiếp tại Phòng Đào tạo; trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc hoặc gửi chuyển phát qua đường bưu điện (Số 55B; Đường Hùng Vương; P. Hội Hợp; TP. Vĩnh Yên; tỉnh Vĩnh Phúc).

          Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo; Trung tâm tuyển sinh & Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Số điện thoại: 0211. 3867.994; 0211.3723.918.

                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                           

 

 

                                 (Đã Ký)

                                                                                                    

                                                                                                                         TS. Nguyễn Văn Đạt

 

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo tuyển sinh trình độ sơ cấp năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Ngành đào tạo:

TT Ngành Chỉ tiêu Thời gian ĐT
1 Kỹ thuật chế biến món ăn 150 3 tháng
2 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 100 3 tháng
3 Tiện ren 100 3 tháng
4 Hàn điện 100 3 tháng
5 Thú y 200 3 tháng
6 Chăn nuôi thú y 100 3 tháng
7 Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 100 3 tháng
9 Thủy nông 150 3 tháng
10 Kiểm soát và bảo vệ môi trường 100 3 tháng

2. Đối tượng: Tốt nghiệp THCS.

3. Hình thức: Xét tuyển.

4. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước.

5. Học phí: Từ 3.000.000đ - 4.000.000đ/ Khóa học (Tùy theo ngành đào tạo)

6. Tốt nghiệp: Cấp bằng sơ cấp

7. Hồ sơ xét tuyển gồm:

Giấy khai sinh, CMTND (thẻ căn cước công dân); phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu); đăng tải tại: Website: www.vtec.edu.vn.

8. Thời gian xét tuyển: Từ ngày 01/10 - 30/12/2019.                    

9. Nhận hồ sơ xét tuyển: Trực tiếp tại Phòng Đào tạo; trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc hoặc gửi chuyển phát qua đường bưu điện (Số 55B; Đường Hùng Vương; P. Hội Hợp; TP. Vĩnh Yên; tỉnh Vĩnh Phúc).

          Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo; Trung tâm tuyển sinh & Quan hệ doanh nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Số điện thoại: 0211. 3867.994; 0211.3723.918.

                                                            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                                           

                                                                             (Đã ký)

 

                                                                                                                                                  TS. Nguyễn Văn Đạt

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1433250

      Trang web hiện có: 28 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1