Ban giám hiệu VTEC

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG


TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

        TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách: Phụ trách chung, trực tiếp lãnh, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, kế hoạch, tài chính.

ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

       ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởngPhụ trách công tác nội chính, an ninh trật tự, Thi đua - Khen thưởng, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản. Trực tiếp lãnh, chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể: Phòng CTHSSV, Quản trị đời sống, KHCN&ĐN, Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ với doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên, hội sinh viên. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

ThS. Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng

        ThS. Tạ Phúc Lợi - Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác đào tạo, đảm bảo chất lượng, trực tiếp lãnh, chỉ đạo: Phòng Đào tạo, phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng, trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, các khoa. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Hiệu trưởng phân công.

Ban Giám hiệu nhà trường tại Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mrs. Thúy 0988.384555
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 16 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715