Được đăng ngày Thứ hai, 28 Tháng 10 2019 01:43
Viết bởi Super User

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG


TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách

        TS. Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách: Phụ trách chung, Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính, công tác đào tạo các khoa chuyên môn, Trung tâm ngoại ngữ -Tin học.

ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

       ThS. Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng: Phụ trách công tác nội chính; an ninh trật tự, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản; nghiên cứu khoa học, Đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo các phòng: Khoa học - Công nghệ và đối ngoại, Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượng, Quản trị - Đời sống, Công tác học sinh sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Việt Nam trường, các hoạt động ngoại khóa của học sinh sinh viên, Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp. Các công tác khác được Hiệu trưởng phân công.