KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCNVC NĂM 2019 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 VTEC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCNVC NĂM 2019 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ NĂM 2020 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

UBNDTỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/KH-CĐKTKT Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội nghị CBCNVC năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CB-CNVC năm 2019 và đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức Hội nghị CB-CNVC (sau đây gọi tắt là Hội nghị) là hình thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hội nghị là diễn đàn để Hiệu trưởng đối thoại những vấn đề then chốt trong công tác đào tạo, phát triển nhà trường; lấy ý kiến cán bộ, giáo viên, nhân viên để hoàn thiện các: Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; công khai tài chính năm 2019; kiện toàn Ban thanh tra nhân dân; triển khai công tác công khai, kê khai, minh bạch tài sản năm 2020. Tổng kết công tác năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

- Quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 an vui, tiết kiện, đúng hướng dẫn của các cấp, ngành.

2. Yêu cầu

- Tổ chức Hội nghị phải dân chủ, thiết thực, trang trọng, đúng nghi thức, không phô trương, hình thức, bổ sung các quy chế, quy định phù hợp với thực tiễn; nghiên túc đánh giá những hạn chế, rút kinh nghiệm, từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2020.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đúng theo tinh thần, chủ trương của Đảng, hướng dẫn của Chính phủ, các cấp, ngành, sao cho an toàn, tiết kiệm. Sau kỳ nghỉ trở lại làm việc hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Hội nghị CB-CNVC

1.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 buổi sáng (Từ 7h30’- 10h30’, ngày 16/01/2020 tức thứ Năm ngày 22 tháng Chạp năm Kỷ Hợi).

- Địa điểm: Hội trường.

1.2. Thành phần

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (cả người lao động thuê khoán việc).

1.3. Trang phục: Lịch sự.

1.4. Nội dung

- Báo cáo Tổng kết năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Tham luận, yêu cầu mỗi đơn vị cử ít nhất 01 đại diện phát biểu đóng góp tại Hội nghị.

- Tổng hợp góp ý sửa Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.

- Báo cáo công khai tài chính năm 2019.

- Báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân năm 2019.

- Khen thưởng.

- Ăn trưa tại Nhà ăn.

2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

- Giáo viên, HSSV: Nghỉ từ thứ Sáu ngày 17/01/2020 (tức ngày 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi) đến hết ngày 09/02/2020 (tức ngày16 tháng Giêng năm Canh Tý).

- Cán bộ, giáo viên các phòng, trung tâm, nhân viên các khoa: Nghỉ từ thứ Năm ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

- Các công việc đảm bảo ANTT-AT nhà trường, khoán việc... thực hiện theo Hợp đồng.

- Phân công trực lãnh đạo:

STT Đợt Thời gian Người trực Ghi chú
1 Đợt I Từ 07h00ngày 23/01/2020 - 17h00ngày 25/01/2020 (tức từ sáng 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hêt ngày 01 Tết canh Tý 2020) Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng Hết ca trực có bàn giao
2 Đợt II Từ 17h00ngày 25/01 - 07h00ngày 29/01/2020 (ngày 01 - hết mùng 5 Tết Canh Tý 2020). Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng

3. Gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020

3.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 09h30’- 11h’00, ngày 10/02/2020 (tức ngày 17 tháng Giêng năm Canh Tý).

- Địa điểm: Hội trường.

3.2. Thành phần

- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên (cả người lao động thuê, khoán việc).

- Giáo viên có giờ lên lớp, dạy hết tiết 3 buổi sáng, cho HSSV nghỉ để dự gặp mặt đầu năm đúng kế hoạch.

3.3. Trang phục: Lịch sự.

3.4. Nội dung

- Lãnh đạo nhà trường gặp mặt, chúc tết cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động nhân dịp đầu xuân Canh Tý 2020.

- Văn nghệ: Yêu cầu mỗi đơn vị đăng ký ít nhất 01 tiết mục văn nghệ, chọn Beat nhạc với đồng chí Mai Trần Minh - Phó Bí thư Đoàn trường. Hạn cuối 16h00 ngày 09/02/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Tổ chức Hội nghị CB-CNVC 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: Phụ trách chung.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Xây dựng kế hoạch, trình ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Hội nghị CB-CNVC năm 2019 và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; tổng hợp các ý kiến góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, Quy chế làm việc; chuẩn bị báo cáo sơ kết học kỳ I, tổng kết năm 2019; trình lãnh đạo ký các Quyết định chi: chi tăng thêm, chi thưởng, quà tặng dịp Tết... (theo quy định); trang trí khánh tiết, sắm lễ tết; phối hợp với các cơ quan chức năng, hợp đồng bảo vệ ANTT, AT tài sản nhà trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thực hiện các công việc khác do Ban chỉ đạo phân công.

- Phòng Đào tạo: Phối hợp với các phòng TTr-KT&ĐBCL, Phòng Công tác HSSV; Trung tâm NNTH..., khoa chuyên môn bố trí cho giáo viên và HSSV nghỉ Tết đúng kế hoạch; có phương án đôn đốc, kiểm tra để công tác dạy - học đảm bảo chất lượng trước, sau kỳ nghỉ Tết.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị báo cáo công khai tài chính năm 2019; lập dự toán các khoản chi, thưởng tết; hướng dẫn các đơn vị làm thủ tục thanh toán các khoản chi kịp thời, đúng theo quy định hiện hành, phối hợp với phòng QT-ĐS đặt cơm cho Hội nghị CB-CNVC năm 2019; Thực hiện các công việc khác do Ban chỉ đạo phân công.

- Phòng QT-ĐS: Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ các Hội nghị; tu chỉnh cảnh quan, vệ sinh môi trường sạch sẽ trước, trong và sau Tết; đảm bảo duy trì điện, nước sinh hoạt; điện ánh sáng an ninh cho các khu nhà, đặc biệt KTX; phối hợp với các đơn vị trong việc niêm phong, gìn giữ tài sản trước, trong và sau Tết. Thực hiện các công việc khác do Ban chỉ đạo phân công.

- Ban Thanh tra nhân dân: Chuẩn bị báo cáo kết quả công tác thanh tra năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

- Phòng Công tác HSSV triển khai các văn bản quy định đối với HSSV trong dịp nghỉ Tết; làm công tác chính trị, tư tưởng cho HSSV nghỉ Tết an toàn và trở lại học tập ổn định, đầy đủ, đúng giờ ngay sau kỳ nghỉ; nắm bắt, báo cáo kịp thời lãnh đạo nhà trường, các cấp về tình hình HSSV trước, sau kỳ nghỉ Tết. Có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Lưu học Lào trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Có phương án đảm bảo ANTT-AT cho KTX. Thực hiện các công việc khác do Ban chỉ đạo phân công.

- Trung tâm Tuyển sinh và quan hệ với doanh nghiệp: Xây dựng kế hoạch, xin ý kiến lãnh đạo nhà trường đi thăm hỏi, chúc Tết các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập trung vào các đầu mối tuyển sinh. Xây dựng kế hoạch, phương án tuyển sinh trình lãnh đạo duyệt. Thực hiện các công việc khác do Ban chỉ đạo phân công.

- Phòng Khoa học - Công nghệ và đối ngoại: Đôn đốc các đơn vị viết tin, bài và đăng tải kịp thời để tuyên truyền cổ động Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm và theo quy định của các cấp ngành.

- Đoàn Thanh niên, Hội HSSV:

+ Phối hợp cùng Phòng TC-HC, Phòng Công tác HSSV, các khoa làm công tác chính trị, tư tưởng cho Đoàn viên thanh niên, Hội viên và HSSV nghỉ Tết an toàn và trở lại học tập ổn định, đầy đủ, đúng giờ ngay sau kỳ nghỉ; nắm bắt, báo cáo kịp thời lãnh đạo nhà trường, về đoàn viên của tổ chức mình trước, sau kỳ nghỉ.

+ Đôn đốc, chọn lọc các tiết mục văn nghệ, biên tập, chọn MC điều hành văn nghệ tại buổi gặp mặt đầu xuân Canh Tý 2020.

- Các khoa:

+ Triển khai đầy đủ kế hoạch này, làm công tác tư tưởng, quán triệt các nội dung Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cấm vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, sử dụng pháo; Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT.

+ Phối hợp với phòng QT-ĐS, TC-HC trong việc niêm phong, bảo vệ tài sản trước, trong và sau Tết, nhất là Trại trường và Xưởng thực hành cơ khí.

+ Có biện pháp phối hợp với phòng Đào tạo, phòng TTr-KT&ĐBCL, phòng Công tác HSSV ổn định nền nếp làm việc, giảng dạy, học tập ngay sau kỳ nghỉ, đặc biệt công tác quản lý học sinh của khoa Khoa học cơ bản.

Các khoa thực hiện các công việc khác do Ban chỉ đạo phân công.

Yêu cầu: Các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, trung tâm, khoa nghiêm túc triển khai và thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

 

- Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc;

- Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

  TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 19 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715