TRƯỜNG CĐKTKTVP CHO HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 16 - 02 - 2020 ĐỂ PHÒNG, NGỪA DỊCH BÊNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV) VTEC

TRƯỜNG CĐKTKTVP CHO HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 16 - 02 - 2020 ĐỂ PHÒNG, NGỪA DỊCH BÊNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV)

          Thưc hiện văn bản số 607/UBND-VX2 ngày 06/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa dịch bênh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

         Nhà trường yêu cầu các trưởng khoa thông báo cho toàn thể học sinh, sinh viên tiếp tục nghi học đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2020 để phòng ngừa dịch bênh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

        Để đảm bảo chương trình học tập, nhà trường yêu cầu các trưởng khoa xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh sinh viên ôn tập, nghiên cứu tài liệu trong thời gian nghỉ. Nhà trường sẽ có kế hoạch học bù vào thời gian thích hợp.

Phòng KHCN&ĐN

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429936

      Trang web hiện có: 24 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1