KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV) GÂY RA VTEC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA (nCoV) GÂY RA

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (02b. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh corona.doc)02b. Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh corona.doc 82 kB2020-02-11 05:27

UBNDTỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02b/KH-CĐKTKT           Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra

 

Căn cứ Văn bản số 497/UBND-VX1 ngày 23/01/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona.

Căn cứ Văn bản số 120/SLĐTBXH-VP ngày 30/01/2020 của Sở Lao động - Thương bình  và xã hội về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Căn cứ Văn bản số 94/SGDĐT-CTTT ngày 31/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉn Vĩnh Phúc về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Căn cứ Văn bản số 514/UBND-VX1 ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh nhằm ngăn chặn sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh, chủ động ứng phó có hiệu quả nhất góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, giáo viên, người lao động, HSSV của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

2. Yêu cầu

1. Theo dõi, quản lý tốt sức khỏe cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV nhà trường, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan.

2. Phối hợp với các cơ quan y tế xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

3. Triển khai các hoạt động vệ sinh phòng bệnh tại nhà trường, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh học đường, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh có thể xảy ra trong trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

1.1. Tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản của các cơ quan chức năng về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (các văn bản từ trung ương đến địa phương gửi qua email của trường) và Kế hoạch của nhà trường để cho cán bộ, giáo viên, người lao động, HSSVnắm vững tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

1.2. Đa dạng hóa hình thức thông tin, truyền thông một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời từ các nguồn thông tin đảm bảo tin cậy về tình hình dịch bệnh (website của Cục Y tế dự phòng http://vncdc.gov.vn; website của Bộ Y tế https://www.moh.gov.vn) tới cán bộ, giáo viên, người lao động, HSSV và phụ huynh HSSV; các hoạt động ngoại khoá, giờ sinh hoạt... về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thông báo rộng rãi tới HSSV, phụ huynh HSSV số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ sở y tế có thể thu dung, điều trị dịch do chủng mới của virus corona gây ra (được cung cấp từ Sở Y tế Vĩnh Phúc).

1.3. Tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV  nhà trường hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính; khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp.

1.4. Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường trong việc tăng cường sự tham gia của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh và cộng đồng trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

1.5. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV không tuyên truyền các thông tin thiếu chính xác, không rõ nguồn gốc, mang tính chủ quan gây tâm lý chủ quan hoặc hoang mang trong dư luận.

1.6. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể triển khai có hiệu quả, đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

2.Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan y tế; thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội để triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế trường học

2.1. Phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện tốt công tác y tế trường học; đảm bảo các tiêu chuẩn, quy định về nhân lực, trang thiết bị, thuốc thiết yếu, phòng y tế của các đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn... đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe đối với cán bộ, giáo viên, người lao động, HSSV; chú trọng đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường các hoạt động chữ thập đỏ trong trường học; đảm bảo ứng phó hiệu quả nhất với các tình huống về dịch bệnh trong trường.

2.3. Phối hợp với cơ quan y tế tổ chức hướng dẫn cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV kỹ năng tự bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ (theo hướng dẫn/ khuyến cáo của ngành Y).

2.4. Tổ chức quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe, bệnh tật của cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV. Theo dõi, kiểm tra, giám sát thường xuyên và định kỳ các hoạt động y tế trường học và phòng chống dịch, bệnh tại nhà trường.

2.5. Theo dõi chặt chẽ sỹ số HSSV, nắm bắt nguyên nhân HSSV nghỉ học, tổng hợp báo cáo theo quy định. Rà soát, yêu cầu các trường hợp đã tiếp xúc với người đã được kết luận là dương tính với nCoV cần đến cơ sở y tế để thăm khám và thông tin đầy đủ về tình hình dịch tễ của bản thân để được theo dõi, hỗ trợ kịp thời phòng ngừa bệnh dịch lây lan.

2.6. Tạm ngừng các chương trình trải nghiệm, tham quan học tập; hạn chế tiếp xúc nơi đông người như lễ hội, trong thời gian dịch bệnh diễn ra phức tạp.

3. Thực hiện cho HSSV nghỉ học để phòng, ngừa dịch bệnh

Trong thời gian HSSV được nghỉ học để phòng, ngừa dịch bệnh (theo văn bản của UBND tỉnh) các phòng, khoa, trung tâm chú ý thực hiện các hoạt động sau:

3.1. Phối hợp các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, bảo vệ cơ sở vật chất, tài sản nhà trường; phân công lịch trực của cán bộ quản lý, người lao động.

3.2. Xây dựng kế hoạch học bù trong khung kế hoạch thời gian năm học, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo chất lượng thực hiện chương trình giáo dục.

3.3. Triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn môi trường (thực hiện xong trước khi học sinh quay trở lại học ít nhất 01 ngày).

3.4. Phối hợp với phụ huynh có biện pháp quản lý HSSV trong thời gian tạm nghỉ học; đề nghị phụ huynh HSSV thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, quản lý và chăm sóc sức khoẻ con em mình; đảm bảo phương án/ chế độ thông tin liên lạc hai chiều giữa gia đình - nhà trường để hỗ trợ, xử lý để kịp thời các vấn đề liên quan tới HSSV (phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm).

3.5. Chỉ đạo giáo viên phối hợp với phụ huynh học sinh có các biện pháp giao nhiệm vụ tự học, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ học sinh học tập từ xa.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ông Nguyễn Văn Đạt - Phó Hiệu trưởng phụ trách, Trưởng ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra: Phụ trách chung.

- Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra: Chỉ đạo trực tiếp các phòng, khoa, trung tâm thực hiện các biện pháp cần thiết trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để phòng, chống dịch bệnh, báo cáo với Trưởng ban mọi diễn biến, kết quả của việc phòng, chống dịch bệnh.

- Phòng Tổ chức - Hành chính: Xây dựng kế hoạch phòng chống, dịch bệnh, trình ký Quyết định thành lập Ban phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; Phụ trách công tác tư tưởng của cán bộ, giáo viên, người lao động.

- Phòng KHCN&ĐN: Phụ trách công tác cập nhật tin tức, tuyên truyền trên website nhà trường về các văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tình hình diễn biến của dịch bệnh.

- Phòng QT-ĐS: Tổ chức kiểm tra tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng trong khuôn viên nhà trường; Lập kế hoạch tăng cường thuốc, khẩu trang và các vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh; Hướng dẫn cán bộ, giáo viên, người lao động và HSSV thực hiện các biện pháp phòng, ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính: Hướng dẫn các thủ tục thanh toán kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của nhà trường.

- Phòng Công tác HSSV: Phụ trách công tác tư tưởng của HSSV nhà trường; Phối hợp với phòng Quản trị - Đời sống thực hiện tuyên truyền trong HSSV, lập danh sách những HSSV có người thân, quen trở về từ vùng dịch (nếu có) để có các biện pháp cách ly, xử lý thích hợp; Báo cáo thông tin lưu học sinh Lào đang học tập tại nhà trường; Tổ chức vệ sinh Ký túc xá, thực hiện hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh đối với HSSV nội trú.

- Phòng Đào tạo: Xây dựng kế hoạch học bù cho thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh; Phối hợp với phòng Công tác HSSV thực hiện công tác tư tưởng cho HSSV.

- Phòng TTrKT&ĐBCL: Phối hợp với phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Quản trị - Đời sống giám sát, kiểm tra các hoạt động phòng, ngừa dịch bệnh của các phòng, khoa, trung tâm.

- Đoàn Thanh niên, Hội HSSV: Thực hiện tuyên truyền các nội dung về phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành Y tế, vận động thành viên tham gia vệ sinh và các hoạt động khác nhằm tích cực phòng, chống dịch bệnh.

- Các phòng, khoa, trung tâm: Trưởng các phòng, khoa, trung tâm phổ biến kiến thức về phòng, chống dịch bệnh đến từng thành viên trong đơn vị mình. Theo dõi, giám sát, báo cáo kịp thời đến lãnh đạo nhà trường những diễn biến xấu có thể xảy ra trong đơn vị.

Yêu cầu: Các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, trung tâm, khoa nghiêm túc triển khai và thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận:

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH

 (Đã ký)

- Sở LĐ-TB&XH Vĩnh Phúc;

- Phó Hiệu trưởng;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Website nhà trường;

- Lưu: VT.

TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 13 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715