THÔNG BÁO VỀ VIỆC HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊCH COVID -19 VTEC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HSSV TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐỂ PHÒNG NGỪA DỊCH COVID -19

UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
Số: 04/TB-CĐKTKT           Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v HSSV tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa dịch Covid-19

 

Thực hiện Văn bản số 756/UBND-VX2 ngày 13/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc thông báo:

1. HSSV trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 22/02/2020 để phòng ngừa dịch Covid-19.

2. Trong thời gian HSSV nghỉ để phòng ngừa dịch Covid-19, các phòng, khoa, trung tâm thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các nội dung Kế hoạch số 02b/KH-CĐKTKT ngày 03/02/2020 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

Yêu cầu: Trưởng các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo tới toàn thể HSSV và phụ huynh HSSV các nội dung trên./.

Nơi nhận: PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Phó Hiệu trưởng;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Website của nhà trường.

- Lưu: VT.

PHỤ TRÁCH

 

(Đã ký)

  TS. Nguyễn Văn Đạt

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 15 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715