ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC NHIỆM KỲ 2020 - 2025 VTEC

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC NHIỆM KỲ 2020 - 2025

            Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 19/7/2019 của Thành ủy Vĩnh Yên về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/BCT ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 88-KH/ĐU ngày 10/12/2019 của Đảng ủy Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

            Sáng ngày 12/5/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X,  nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề: "Đoàn kết, năng động, sáng tạo phát huy hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng nhà trường phát triển bền vững". Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có:Đ/c Nguyễn Hoài Nam - P. Bí thư thường trực thành ủy Vĩnh Yên, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các đ/c tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ trường. Đ/c Phạm Ngọc Luyến - PGĐ Sở LĐTB&XH, Đ/c Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hội Hợp cùng các đồng chí trong đoàn.

Đ/c Nguyễn Hoài Nam - P. Bí thư thường trực thành ủy Vĩnh Yên, Đ/c Phạm Ngọc Luyến - PGĐ Sở Lao động TB&XH tặng hoa chúc mừng Đại hội

              Đảng bộ trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc hiện nay với tổng số 112 đảng viên trong đó nữ 44 đ/c, chính thức 97 đ/c, dự bị 15 đ/c, được sinh hoạt tại 9 chi bộ. Bí thư các chi bộ là Trưởng, các phòng, khoa. Tổ chức bộ máy cơ bản ổn định theo quy chế hoạt động được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt: BGH, 07 phòng chức năng, 07 khoa chuyên môn, 02 trung tâm, với tổng số cán bộ, giáo viên, người lao động năm học 2019-2020: 174 người, trong đó giảng viên 132 người; trình độ: 05 tiến sĩ, 88 thạc sĩ, 61 đại học, 20 trình độ khác; trung cấp lý luận chính trị 29 người, cao cấp lý luận chính trị 03 người; Đại học văn bằng 2 tiếng Anh 69 người.

Quang cảnh Đại hội

              Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao, lãnh đạo Đảng bộ, Ban giám hiệu nhà trường làm tốt công tác công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu đạt được nhiều thành tích quan trọng và toàn diện trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của của nhà trường. Năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đề ra.

             Trong lãnh đạo thực hiện công tác giảng dạy, quản lý đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác quản lý đào tạo ngày một khoa học và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của các ngành nghề đào tạo. Thực hiện nghiêm túc chủ trương "Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục". Qua các đợt kiểm tra của các cơ quan chuyên môn: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động thương binh & Xã hội, Bộ LĐTB&XH, công tác giảng dạy, quản lý đào tạo của nhà trường được đánh giá cao.

            Quy mô đào tạo ổn định qua các năm từ 2.700 - 2.900 học sinh, sinh viên (HSSV). Nhà trường đã chú trọng công tác phối hợp đào tạo và giải quyết việc làm cho HSSV; phối hợp với 30 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức cho HSSV trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp trong quá trình đào tạo và tổ chức tuyển dụng HSSV sau khi tốt nghiệp.

            Đến nay, 97% HSSV tốt nghiệp ra trường được giới thiệu việc làm và thu nhập ổn định. Giảng viên và HSSV tích cực tham gia hội thi cấp tỉnh, tay nghề cấp tỉnh, cấp quốc gia đạt giải cao. 100% các môn học giảng dạy có giáo trình và tập bài giảng phục vụ nghiên cứu và học tập.

           100% cán bộ giáo viên sử dụng và ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy; 95% giáo viên có trình độ trên đại học… Nhà trường đã thực hiện đào tạo đa ngành nghề; mở thêm được 15 mã ngành nghề mới. Trong nhiệm kỳ qua, nhà trường đã kết nạp 56 đảng viên, trong đó có 16 đảng viên là HSSV.

            Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao ứng dụng và hợp tác đào tạo trong 5 năm qua có sự phát triển rõ rệt, đã giải quyết được các vấn đề cần thiết, cấp bách trong quá trình quản lý giáo dục, đào tạo của nhà trường.và phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

            Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Đảng bộ tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, trong công tác tư tưởng, lý luận chính trị, công tác cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác chuyên môn.

            Nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi bộ đảng. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng Chi, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, trước hết là xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Ban hấp hành Đảng bộ. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và mỗi đảng viên, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng đi đôi với giữ vững kỷ cương kỷ luật Đảng, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tuởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về trách nhiệm nêu gương tại: Quy định số 101- QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55- QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định số 03-QĐ/TU ngày 13/2/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

            Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên về mặt chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tay nghề, nâng cao năng lực thực tiễn, nghiệp vụ.

             Trường sẽ phối hợp với địa phương bảo đảm các điều kiện học tập rèn luyện của HSSV, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong HSSV; hoàn thiện công tác tự đánh giá chất lượng, tiến tới đề nghị Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng đào tạo đánh giá về chất lượng đào tạo…

            Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoài Nam - P. Bí thư thường trực thành ủy Vĩnh Yên đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ qua và đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Đảng bộ nhà trường. Để hoàn thành các mục tiêu Đại hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Hoài Nam đề nghị Đảng bộ, BGH, Đảng viên nhà trường tiếp tục phát huy mặt tích cực, nỗ lực khắc phục mặt hạn chế, khó khăn; cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, các khaua đột phá nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020-2025, tập trung làm tốt công tác tuyển sinh, công tác đào tạo đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng gắn với nhu cầu thực tiễn xã hội trong thời đại 4.0; nâng cao uy tín, thương hiệu của nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên; tiếp tục thực hiện NQTW 4 khóa XII, và NQTW 5 khóa XII về“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đ/c Nguyễn Hoài Nam - P. Bí thư thường trực thành ủy Vĩnh Yên phát biểu chỉ đạo Đại hội

            Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc  khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 06 đồng chí; Đại hội đã bầu 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc  khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

            BCH Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên trong Đảng bộ phát huy truyền thống, đoàn kết, thống nhất, cùng nhau thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội Đảng bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

          Một số hình ảnh Đại hội:

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Đoàn chủ tịch

Đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc  khóa X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyễn Thị Phương Lan - Phòng KHCN&ĐN

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438928

      Trang web hiện có: 23 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715