LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6 VTEC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ Ý NGHĨA NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Ngày gia đình Việt Nam là một ngày lễ tôn vinh mái ấm gia đình Việt, ngày mà mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người không có cha mẹ, các cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

1. Lịch sử hình thành ngày Gia đình Việt Nam

Các Mác và Ăngghen khi nghiên cứu lịch sử tiến hoá của xã hội loài người đã dựa trên quan điểm duy vật, khẳng định vai trò quan trọng của gia đình trong sự phát triển của xã hội: “Những trật tự xã hội của con người ở một thời đại lịch sử của một quốc gia do hai yếu tố con người quyết định, đó là trình độ phát triển của lực lượng lao động và trình độ phát triển của gia đình”.

Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành một xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của gia đình, nhiều thập kỷ qua Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản thể hiện rõ quan điểm về vị trí, vai trò đối với vấn đề gia đình, công tác quản lý nhà nước về gia đình như: trong các văn kiện đại hội Đảng, từ Đại hội VI đến Đại hội XI đều thể hiện rõ quan điểm về công tác gia đình là: Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững. Đặc biệt ngày 21/2/2005, Ban bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) đã ban hành Chỉ thị chuyên đề số 49-CT/TW về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Ngày 4/5/200 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về việc lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là dịp mà mỗi chúng ta cần ý thức rằng, xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ là việc riêng của mỗi nhà mà còn là trách nhiệm của cả xã hội, gia đình có ấm no hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ thì mới góp phần tạo nên sức mạnh của đất nước.

2. Ý nghĩa ngày Gia đình Việt Nam

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam là một sự kiện văn hoá lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hoá, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Ngày Gia đình Việt Nam cũng là dịp để mỗi người con hướng về cội nguồn, về người thân, nuôi dưỡng những tình cảm, giá trị văn hoá cao quý của dân tộc. Dù có đi đâu, làm gì đi chăng nữa cũng luôn hướng về gia đình, nhớ đến gia đình với những gì tốt đẹp nhất.

Ngoài ra, đây cũng là ngày nhắc nhở mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những cặp vợ chồng phải hiểu được giá trị mái ấm và cùng nhau vượt qua sóng gió để có một gia đình hạnh phúc. Đây cũng là dịp để chúng ta cùng nhau chung tay chống lại bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong hôn nhân, lên án xâm hại trẻ em và đề cao những hành động đẹp của các thành viên trong gia đình. Có như vậy ngày Gia đình Việt Nam mới trở nên ngày càng có ý nghĩa và thiết thực hơn.

Hoàng Thị Ngọc Lan - Khoa Lý luận chính trị 

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 31 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715