Lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2019-2020 môn anh văn 2, GDTC

Được đăng ngày Thứ sáu, 10 Tháng 7 2020 03:23
Viết bởi Phòng Đào tạo
Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (DS phong thi B3. 405 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf)DS phong thi B3. 405 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf 17 kB2020-07-10 03:21
Download this file (DS phong thi B3. 406 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf)DS phong thi B3. 406 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf 17 kB2020-07-10 03:21
Download this file (DS phong thi B3. 407 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf)DS phong thi B3. 407 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf 17 kB2020-07-10 03:21
Download this file (DS phong thi B3. 408 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf)DS phong thi B3. 408 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf 17 kB2020-07-10 03:21
Download this file (DS phong thi B3. 505 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf)DS phong thi B3. 505 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf 17 kB2020-07-10 03:21
Download this file (DS phong thi B3. 506 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf)DS phong thi B3. 506 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf 17 kB2020-07-10 03:22
Download this file (DS phong thi B3. 507 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf)DS phong thi B3. 507 cac lop cao dang nan thu that ky II nam 2019-2020 lan 1 buoi.pdf 17 kB2020-07-10 03:22
Download this file (Lich thi hoc ky II nam hoc 2019-2020 mon Anh van 2, GDTC cac lop ca dang trung cap.xls)Lich thi hoc ky II nam hoc 2019-2020 mon Anh van 2, GDTC cac lop ca dang trung cap.xls 44 kB2020-07-10 03:22

Lịch thi kết thúc học kỳ 2 năm học 2019-2020 môn anh văn 2, GDTC