KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VTEC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

 

 CÔNG NGÀNH GIÁO DỤC VĨNH PHÚC

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CĐ KT-KTVP

Số:10 /KH-CĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 09 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI CHÀO MỪNG

90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2020)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Đây là giải đấu nằm trong chương trình hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) của Công đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

- Đẩy mạnh phong trào TDTT trong CBGV- CNV trong trường, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho CBGV-CNV nhà trường.

- Là dịp để CBGV - CNV nhà trường giao lưu, gặp gỡ, xây dựng khối đại đoàn kết trong đơn vị, góp phần xây dựng và củng cố tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

2. Yêu cầu:

- Giải đấu được tổ chức an toàn, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm.

- Các tổ Công đoàn chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bố trí thành phần tham gia thi đấu đầy đủ, sôi nổi, tích cực, đoàn kết, trung thực, chấp hành nghiêm điều lệ, điều luật và các quy định của BTC giải.

II. NỘI DUNG

1. Môn thi đấu: Bóng chuyền hơi.

2. Đối tượng tham gia: CB, GV, CNV nữ của các tổ Công đoàn. Gồm 6 đội.

Đội 1 Khoa Cơ bản 30 nữ
Đội 2 Khoa Kinh tế + Khoa Cơ khí 14 nữ
Đội 3 Phòng Đào tạo + Phòng TTr-KT&ĐBCL + Phòng KHCN&DN+ Phòng CTHSSV 8 nữ
Đội 4 Khoa KTNN + Khoa Công nghệ TT + Khoa Điện 10 nữ
Đội 5 Phòng QT-ĐS + Phòng KH-TC + Phòng TC-HC + TT TS&QHVDN 10 nữ

3. Số lượng vận động viên: Mỗi đội đăng ký danh sách từ 5-10 vận động viên (Thi đấu chính thức 05 VĐV).

4. Trang phục thi đấu: Đội bóng tham gia phải có quần áo thi đấu đồng bộ.

5. Luật và thể thức thi đấu: Áp dụng theo Luật thi đấu bóng chuyền hơi của Tổng cục Thể dục thể thao.

6. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian thi đấu chính thức của giải: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 16/10/2020.

- Chung kết và trao giải: Ngày 16/10/2020.

- Địa điểm: Sân bóng - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc.

- Tổ chức thi đấu: Theo Lịch thi đấu

7. Giải thưởng

TT Giải Số lượng Tiền thưởng (đồng)/giải Thành tiền
1 Giải Nhất 01 1.000,000 1.000,000
2 Giải N      01 800,000 800,000
3 Giải Ba 01 600,000 600,000
4 Giải Khuyến khích 02 500,000 1.000,000
Tổng cộng 3,400,000

(Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn!)

III. KINH PHÍ

Kinh phí tổ chức Giải bóng chuyền hơi chào mừng ngày 20/10 (có dự toán riêng).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. BCH Công đoàn trường

- Xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy - Ban Giám hiệu.

- Phân công đồng chí trong BCH phối hợp với các đồng chí giáo viên bộ môn GDTC-QP tổ chức xếp lịch thi đấu, phân công trọng tài từng trận đấu.

2. Các tổ Công đoàn

- Các tổ công đoàn cùng phối hợp thực hiện theo kế hoạch.

- Tổ công đoàn Đào tạo (Tổ Giáo dục thể chất - Phòng Công tác HSSV) chịu trách nhiệm trong công tác tổ chức.

- Tổ công đoàn Ba phòng Chức năng chịu trách nhiệm trong công tác khánh tiết.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Giải bóng chuyền hơi cấp trường chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2020). Đề nghị các tổ Công đoàn nghiêm túc thực hiện theo nội dung kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:

- Đảng ủy - BGH (b/c);

- Các đ/c UV BCH Công đoàn (t/h);

- Các tổ Công đoàn (t/h);

- Lưu: CĐ, VT ;

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

P. CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Ngô Thị Cẩm Linh

 

LỊCH THI ĐẤU BÓNG CHUYỀN HƠI

Chào mừng 90 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(20/10/1930 - 20/10/2020)

I. Tổ chức chia đội thi đấu:

Đội 1 Khoa Cơ bản 30 nữ
Đội 2 Khoa Kinh tế + Khoa Cơ khí 14 nữ
Đội 3 Phòng Đào tạo + Phòng TTr-KT&ĐBCL + Phòng KHCN&ĐN+ Phòng CTHSSV 8 nữ
Đội 4 Khoa KTNN + Khoa Công nghệ TT + Khoa Điện 10 nữ
Đội 5 Phòng QT-ĐS + Phòng KH-TC + Phòng TC-HC + TT TS&QHVDN 10 nữ

II. Lịch thi đấu:

TT Trận đấu Ngày giờ thi đấu Kết quả Trọng tài
1 Đội 1 - Đội 2 16h45 ngày 5/10
2 Đội 4 - Đội 3 16h45 ngày 5/10
3 Đội 2 - Đội 3 16h45 ngày 7/10
4 Đội 4 - Đội 5 16h45 ngày 7/10
5 Đội 1 - Đội 5 16h45 ngày 9/10
6 Đội 4 - Đội 2 16h45 ngày 9/10
7 Đội 1 - Đội 4 16h45 ngày 12/10
8 Đội 5 - Đội 3 16h45 ngày 12/10
9 Đội 1 - Đội 3 16h45 ngày 14/10
10 Đội 2 - Đội 5 16h45 ngày 14/10
11 Ba tư (Đội ba - Đội tư) 16h45 ngày 16/10
12 Chung kết (Đội nhất - Đội nhì) 16h45 ngày 16/10

Chú ý: - Đề nghị các đội mang mặc trang phục theo đúng quy định và chấp hành nghiêm thời gian thi đấu.

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438880

      Trang web hiện có: 23 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715