Hệ thống đảm bảo chất lượng VTEC

DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

(Kèm theo Quyết định số 654/QĐ-CĐKTKT ngày 20/10/2020)

TT Tên tài liệu Ký hiệu File Ghi chú
1 Chính sách chất lượng CSCL CSCL
2 Mục tiêu chất lượng MTCL MTCL
3 Sổ tay chất lượng STCL STCL
4 Quy trình kiểm soát tài liệu QT01/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT01
5 Quy trình kiểm soát hồ sơ QT02/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT02
6 Quy trình đánh giá nội bộ QT03/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT03
7 Quy trình hành động khắc phục QT04/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT04
8 Quy trình cải tiến hệ thống quản lý chất lượng QT05/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT05
9 Quy trình xây dựng chương trình đào tạo QT11/CĐKTKT-P.ĐT QT11
10 Quy trình bổ sung, chỉnh sửa chương trình đào tạo QT12/CĐKTKT-P.ĐT QT12
11 Quy trình biên soạn giáo trình, bài giảng QT13/CĐKTKT-P.ĐT QT13
12 Quy trình bổ sung, chỉnh sửa giáo trình bài giảng QT14/CĐKTKT-P.ĐT QT14
13 Quy trình thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô đun QT15/CĐKTKT-P.ĐT QT15
14 Quy trình xét và công nhận tốt nghiệp QT16/CĐKTKT-P.ĐT QT16
15 Quy trình đánh giá kết quả học tập QT17/CĐKTKT-P.ĐT QT17
16 Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, TKB QT19/CĐKTKT-P.ĐT QT19
17 Quy trình thực hiện tiến độ đào tạo QT20/CĐKTKT-P.ĐT QT20
18 Quy trình tổ chức học lại, thi lại QT21/CĐKTKT-P.ĐT QT21
19 Quy trình quản lý học tập của học sinh, sinh viên QT22/CĐKTKT-P.ĐT QT22
20 Quy trình dự giờ QT23/CĐKTKT-P.ĐT QT23
21 Quy trình tổ chức HSSV thực tập, trải nghiệm tại DN QT24/CĐKTKT-P.ĐT QT24
22 Quy trình tuyển dụng QT25/CĐKTKT-P.TCHC QT25
23 Quy trình quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ QT26/CĐKTKT-P.TCHC QT26
24 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng CBQL, nhà giáo QT27/CĐKTKT-P.TCHC QT27
25 Quy trình đánh giá, phân loại CBQL, nhà giáo QT28/CĐKTKT-P.TCHC QT28
26 Quy trình quản lý hồ sơ CBVC QT29/CĐKTKT-P.TCHC QT29
27 Quy trình khen thưởng CBVC QT30/CĐKTKT-P.TCHC QT30
28 Quy trình kỷ luật CBVC QT31/CĐKTKT-P.TCHC QT31
29 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho CBVC QT32/CĐKTKT-P.TCHC QT32
30 Quy trình lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên QT33/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT33
31 Quy trình biên soạn, chỉnh sửa, bổ sung NHCH, đề thi QT34/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT34
32 Quy trình thanh tra thực hiện đào tạo QT35/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT35
33 Quy trình kiểm tra tuyển sinh QT36/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT36
34 Quy trình tự đánh giá chất lượng CSGDNN QT37/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT37
35 Quy trình tự đánh giá chất lượng CTĐT QT38/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT38
36 Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, giáo viên QT39/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT39
37 Quy trình kiểm tra tốt nghiệp QT40/CĐKTKT-P.TTrKT&ĐBCL QT40 
38 Quy trình tuyển sinh QT41/CĐKTKT-TTTS&QHVDN QT41
39 Quy trình khảo sát DN, đơn vị sử dụng lao động QT42/CĐKTKT-TTTS&QHVDN QT42
40 Quy trình khảo sát đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo của HSSV sau tốt nghiệp QT43/CĐKTKT-TTTS&QHVDN QT43
41 Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, STKT QT44/CĐKTKT-P.KHCN&ĐN QT44
42 Quy trình quản lý biên tập thông tin khoa học giáo dục & đào tạo và thông tin điện tử QT45/CĐKTKT-P.KHCN&ĐN QT45
43 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện QT47/CĐKTKT-P.CTHSSV QT47
44 Quy trình cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học QT48/CĐKTKT-P.CTHSSV QT48
45 Quy trình xét cấp học bổng cho HSSV QT49/CĐKTKT-P.CTHSSV QT49
46 Quy trình khen thưởng HSSV QT50/CĐKTKT-P.CTHSSV QT50
47 Quy trình kỷ luật HSSV QT51/CĐKTKT-P.CTHSSV QT51
48 Quy trình quản lý hồ sơ HSSV QT52/CĐKTKT-P.CTHSSV QT52
49 Quy trình giải quyết chế độ chính sách cho HSSV QT53/CĐKTKT-P.CTHSSV QT53
50 Quy trình quản lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo QT54/CĐKTKT-P.KHTC QT54
51 Quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa TB QT55/CĐKTKT-P.QTĐS QT55
52 Quy trình cấp phát vật tư phục vụ đào tạo QT56/CĐKTKT-P.KHTC QT56
53 Quy trình quản lý xưởng TH, phòng học LT QT57/CĐKTKT-P.QTĐS QT57
54 Quy trình kiểm kê và thanh lý tài sản, thiết bị QT62/CĐKTKT-P.KHTC QT62

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 31 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715