HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 VTEC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021

          Thực hiện Kế hoạch số 69 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Đảng bộ trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020. Ngày 07/01/2021, Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

            Hội nghị nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo của BCH Đảng bộ, về việc chỉ đạo đảng bộ, chính quyền, trong việc thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 10 nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và của Thành ủy Vĩnh Yên.

            Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đạt - Phó bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường cùng sự có mặt của các đảng viên trong đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Văn Đạt - Phó bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chủ trì Hội nghị

            Đánh giá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 tại Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, xây dựng được mô hình đào tạo đa ngành, đa hệ và đa phương thức đào tạo, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Chỉ đạo công tác tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ ở một số đơn vị phù hợp với phẩm chất, năng lực và điều kiện công tác, từ đó kiện toàn bộ máy lãnh đạo đúng quy chế; đội ngũ giáo viên được củng cố, tăng thêm số lượng, không ngừng đào tạo chất lượng tiến tới chuẩn hóa đội ngũ giáo viên đáp nhu cầu đào tạo đa ngành nghề, xây dựng Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể vững mạnh.

 

Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Phó Hiệu trưởng đọc báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

            Để phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trong năm 2020, Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ xây dựng chi, đảng bộ năm 2021 trên nhiều lĩnh vực, Trong đó đặ biệt tiếp tục chỉ đạo tốt việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

            Hội nghị đã thống nhất và đồng thuận cao với báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Để báo cáo đầy đủ, hoàn thiện, chi tiết, cụ thể hơn và thực hiện tốt những phương hướng nhiệm vụ đã đề ra, tại phần thảo luận, các đảng viên đã phát biểu tham luận những bài tham luận bám sát thực tiễn của nhà trường như bài tham luận về Công tác lãnh đạo chỉ đạo về giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ đồng chí Ngô Thị Cẩm Linh - Bí thư chi Bộ Khoa Kinh tế, bài tham luận về Công tác lãnh đạo của Đảng đối với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, góp phần xây dựng Đảng, nhà trường phát triển bền vững của đồng chí Tạ Quang Duy - Chi bộ khoa Điện - Điện tử, bài tham luận của đồng chí Tạ Phúc Lợi về Sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tổ chức và quản lý đào tạo…

            Hội nghị đã thông qua kết quả đánh giá xếp loại chi, đảng bộ và tặng giấy khen cho 01 chi bộ, 13 đồng chí có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Đ/c Nguyễn Văn Đạt - Phó bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng tặng giấy khen cho các Đảng viên có thành tích xuất sắc năm 2020

            Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Hội nghị, cần có sự đồng lòng, đồng tâm hiệp lực, đoàn kết ra sức phấn đấu của các cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, để vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật thành ngày càng vững mạnh.

Nguyễn Thị Phương Lan - Phòng KHCN&ĐN

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 17 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715