THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HSSV NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 VTEC

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO HSSV NGHỈ HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

UBNDTỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68/CĐKTKT-ĐT

V/v cho HSSV nghỉ học phòng chống

dịch bệnh Covid-19

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Các phòng, khoa, Trung tâm.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 01/5/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19. Nhà trường thông báo về việc cho HSSV nghỉ học đến hết ngày 08/5/2021 để phòng chống dịch bệnh. Trong thời gian HSSV nghỉ học, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid -19 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc yêu cầu Trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thông báo lịch nghỉ học tới toàn thể HSSV;

            - Quán triệt Cán bộ, giáo viên, nhân viên HSSV thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 06/CT-CTUBND, ngày 01/5/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống  Dịch bệnh Covid-19;  Không tham gia tụ tập đám đông, hạn chế việc ra ngoài, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết; Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế;

            - Hàng ngày báo tình hình về sức khỏe và những diễn biến bất thường của CB, GV, NVHSSV khoa phụ trách về Ban chỉ đạo nhà trường (Đ/c: Nguyễn Văn Đồng) trước 14h00;

            - Yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn:

            + Quán triệt HSSV nghỉ tại nhà không tham gia tụ tập đám đông, hạn chế việc ra ngoài, chỉ ra ngoài khi có việc cần thiết;

+ Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ y tế;

+ Xây dựng chương trình ôn tập và hướng dẫn tự học, kiểm soát việc tự học của HSSV;

            + Thường xuyên liên hệ với gia đình HSSV để theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của HSSV;

            - Đối với khoa Khoa học cơ bản: Ngoài thực hiện nghiêm túc các nội dung trên; Trưởng khoa triển khai tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn xây dựng kế hoạch và tổ chức dạy học trực tuyến các môn văn hóa cho học sinh trong thời gian tạm dừng đến trường;

            - Phòng Công tác HSSV: Quản lý nghiêm lưu học sinh Lào tại Ký túc xá, tuyệt đối không để cho lưu học sinh Lào ra ngoài khu vực trường, tiếp xúc với cộng đồng;

            - Phòng quản trị đời sống: 

+ Tăng cường công tác vệ sinh trường lớp, đảm bảo phòng học thông thoáng, phát quang, dọn vệ sinh sạch sẽtoàn bộ khu nhà điều hành, hội trường, các phòng học, nhà KTX, nhà ăn, nhà để xe…

            + Phối hợp chặt chẽ với đơn vị y tế trên địa bàn để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học;

            + Thực hiện tốt việc giám sát sức khỏe cho CB, GV, NV, HSSV;

            + Chuẩn bị nước sát khuẩn, xà phòng nơi rửa tay cho CB, GV, NV, HSSV để ở những nơi cần thiết.

Yêu cầu: Trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung trên tới toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV.

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG

- Sở LĐTBXH VP;

- Sở GDĐT VP;

- Phó Hiệu trưởng;

- Như trên;

- Lưu: ĐT, VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

Ths. Nguyễn Văn Đồng

Đăng ký học online

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438878

      Trang web hiện có: 22 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715