TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HSSV HK II, NĂM HỌC 2020 -2021 VTEC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VĨNH PHÚC CÔNG NHẬN KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HSSV HK II, NĂM HỌC 2020 -2021

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (KQ_ren_luyen_hssv_ky_2_nam_hoc_2020_2021.xls)KQ_ren_luyen_hssv_ky_2_nam_hoc_2020_2021.xls 69 kB2021-07-23 02:39

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc ban hành quy chế công tác HSSV trong các trường trung cấp, cao đẳng. Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV nhà trường tiến hành họp ngày 19/7/2021 thông qua kết quả đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận kết quả. Đánh giá kết quả rèn luyện là đánh giá về ý thức, thái độ và kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Điểm đánh giá tính theo thang điểm 100. Nội dung đánh giá và khung điểm như sau:

1. Ý thức, thái độ và kết quả học tập: Tối đa 30 điểm.

2. Ý thức chấp hành pháp luật và NQ, QC của nhà trường: Tối đa 25 điểm.

3. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Tối đa 25 điểm.

4. Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng: Tối đa 20 điểm.

Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được phân thành 05 loại: Xuất sắc, tốt, khá, trung bình, yếu. Cụ thể:

- Loại xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm;

- Loại tốt: Từ 80 đến dưới 89 điểm;

- Loại khá: Từ 70 đến dưới 79 điểm;

- Loại trung bình: Từ 50 đến dưới 69điểm;

- Loại yếu: Dưới 50 điểm.

Học sinh, sinh viên bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.

Kết quả điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 được thực hiện theo quy trình như sau: Kết thúc học kỳ II, học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Thông tư 17 quy định và nộp cho GVCN. Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở kết quả rèn luyện thực tế và phải được quá 1/2 ý kiến đồng ý của tập thể lớp. Kết quả cuộc họp đánh giá của lớp phải được ghi biên bản, có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm (người chủ trì), thư ký cuộc họp (do cuộc họp đề xuất) và nộp về khoa. Trưởng khoa căn cứ biên bản đề nghị của lớp, xem xét, đánh giá và báo cáo Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên. Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV tiến hành họpđánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên, thống nhất, trình Hiệu trưởng. Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên.Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được thông báo cho học sinh, sinh viên và phải được công khai trong toàn trường..

Kết quả rèn luyện của 2.344 HSSV học kỳ II, năm học 2020 -2021 được Hội đồng thông qua và được Hiệu trưởng nhà trường Quyết định công nhận như sau:

1. Loại xuất sắc : 287 HSSV
2. Loại Tốt: 1.616 HSSV
3. Loại Khá: 402 HSSV
4. Loại Trung bình: 36 HSSV
5. Loại Yếu: 03 HSSV

Phòng Công tác HSSV chủ trì, phối hợp với các khoa, GVCN thông báo tới HSSV và công khai trên Web của Nhà trường theo quy chế hiện hành.

Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020-2021 (File kèm theo).

Đỗ Văn Thọ - Phòng CTHSSV

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 37 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715