TUYÊN TRUYỀN THÔNG BÁO KHẨN SỐ 222/TB-BCĐ NGÀY 30/8/2021 CỦA BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH VTEC

TUYÊN TRUYỀN THÔNG BÁO KHẨN SỐ 222/TB-BCĐ NGÀY 30/8/2021 CỦA BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CAO  ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT

Số: 163/CĐKTKT-KHCN&ĐN

V/v tuyên truyền Thông báo khẩn số 222/TB-BCĐ ngày 30/8/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 9 năm 2021

 

                              Kính gửi: Các phòng, khoa, trung tâm.

          Thực hiện Công văn số 1462/STTTT-TTBCXB ngày 31/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc về việc tuyên truyền Thông báo khẩn số 222/TB-BCĐ ngày 30/8/2021 của BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Nhà trường yêu cầu trưởng các phòng, khoa, trung tâm triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV nội dung sau:

- Tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, HSSV nếu không có nhiệm vụ, lý do thực sự cần thiết, bất khả kháng thì thực hiện “Ai ở đâu thì ở đó” , tuyệt đối không được đi ra, đi vào tỉnh hoặc gặp mặt, tiếp xúc với người lạ, người có nguy cơ nhiễm dịch; động viên gia đình, người thân, anh em bạn bè, đồng nghiệp kiên quyết không đến và về tỉnh Vĩnh Phúc từ các vùng dịch, không tiếp khách, không giao lưu ăn uống, tiệc tùng, tổ chức các hoạt động đông người trong suốt thời gian dịch bệnh còn đang hoành hành.

- Tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, giáo viên, HSSV hiểu hành vi của một người về từ vùng dịch chưa được kiểm soát y tế hoặc trốn tránh các biện pháp kiểm soát, cách ly y tế có thể khiến cả cộng đồng phải trả giá; từ đó kiên quyết lên án, tố giác các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là hành vi đi và về từ vùng có dịch nhưng trốn tránh khai báo, kiểm tra, cách ly y tế gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư.

- Tuyên truyền rộng rãi sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, động viên những đồng bào, người dân phải đi cách ly, mắc bệnh; những hoàn cảnh đang gặp khó khăn hoặc thiếu thốn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, tinh thần tương thân, tương ái, động viên, hỗ trợ giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng đại dịch COVID-19.

          - Tuyên truyền sâu rộng tới các cán bộ, giáo viên, HSSV hãy vì lợi ích, tính mạng của chính mình, gia đình và cộng đồng để hành động, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại cơ sở, thiết lập và giữ vững “Vùng xanh” ngay từ từng gia đình, từng thôn, xóm, bản làng, tổ dân phố. Với mỗi hành động đúng và việc kiên quyết nói “không” với các nguy cơ của cán bộ, giáo viên, HSSV sẽ góp phần to lớn vào thành công chung của công cuộc phòng, chống đại dịch, sẽ bảo vệ được tính mạng của chính chúng ta. Nhưng chỉ một sơ suất nhỏ, buông lỏng, thiếu trách nhiệm của một cá nhân, không lên án các hành vi sai phạm cũng có thể gây ra những hậu quả khôn lường, đe doạ sinh mạng của mình và gia đình.

Các phòng, khoa, trung tâm nghiêm túc thực hiện nội dung công việc trên.

Nơi nhận:

- Phó Hiệu trưởng phụ trách;

- Như trên;

- Lưu: VT, KHCN&ĐN.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                               (Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Văn Đồng

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982.790924
Mr. Bình 0989.465017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988.265268
Mr. Hải 0963.892678
Mr. Lâm 0355.847887
Mrs. Lan 0972.579533
Mrs. Yến 0982.628428
Mss. Dương 0977.631986
Mss. Phương 0348.671196

Lượt truy cập

1438929

      Trang web hiện có: 63 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715