TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC ĐIỂM ĐẾN VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP VTEC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC ĐIỂM ĐẾN VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

   Trường Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc cơ sở đào tạo nghề có truyền thống có uy tín khu vực phía Bắc, là một trong những cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của Tỉnh. Để có được vinh dự trên Nhà trường luôn đề cao về chất lượng, ý thức về khả năng thực hành, thực tế cho HSSV. Đồng thời luôn có định hướng trong giáo dục - đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế và xu hướng phát triển của xã hội, giúp cho công tác giáo dục - đào tạo của nhà trường luôn sát với thực tiễn đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi, phù hợp với thị trường lao động. Một trong những tiêu chí của nhà trường là không ngừng nâng cao chất lượng dạy học - quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu làm nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường. Số lượng HSSV của nhà trường sau khi tốt nghiệp đều có công ăn việc làm ổn định và có thu nhập cao.

   HSSV của nhà trường sau khi tốt nghiệp được thị trường lao động, các doanh nghiệp đánh giá cao về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Trường Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc trong nhiều năm gần đây không những chỉ cung cấp nguồn nhân lực lao động có chất lượng có thực tế cho các doanh nghiệp trên địa bàn của Tỉnh Vĩnh Phúc mà còn cung cấp rất nhiều nguồn nhân lực cho các tỉnh lân cận. HSSV của nhà trường sau khi tốt nghiệp đều nhanh chóng có việc làm ổn định, có thu nhập cao. Nhiều HSSV của nhà trường hiện đang là chủ doanh nghiệp hoặc có vị trí và vai trò quan trọng trong một số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh lân cận.

Chủ một doanh nghiệp vận tải là cựu HSSV lớp cơ khí hàn K2 của trường

Người viết tin: Hoàng Văn Nhã

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1388706

      Trang web hiện có: 42 khách

Liên kết web