GIẢNG VIÊN TỔ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 VTEC

GIẢNG VIÊN TỔ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ TÍCH CỰC CHUẨN BỊ CHO HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM 2023

Hội giảng là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo cơ hội cho các thầy, cô giáo được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy và kiến thức chuyên môn, từ đó hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngoài ra, Hội giảng còn nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên của tổ bộ môn, của khoa; lựa chọn được phương pháp giảng dạy hiệu quả, kỹ năng khai thác các thiết bị đào tạo có hiệu quả và cách xử lý các tình huống sư phạm của nhà giáo, từ đó công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực phát triển giáo dục nghề nghiệp chung của Nhà trường.

Thực hiện kế hoạch số 39/KH-CĐKTKT ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2023, chuẩn bị tham dự Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2023. Tổ Điện công nghiệp đã tiến hành lựa chọn 02 giảng viên tham gia Hội giảng và tổ chức dự giờ, xây dựng kịch bản, góp ý chuyên môn cũng như nghiệp vụ sư phạm cho các giảng viên. Nội dung bài giảng của các giảng viên theo chương trình mô đun, học phần được quy định trong chương trình đào tạo các chuyên ngành của khoa mà các giảng viên đang trực tiếp giảng dạy.

Một số hình ảnh giảng viên trình bày bài giảng trước Tổ bộ môn:

 

Giảng viên Cao Đức Tuấn trình bày nội dung bài giảng trước Tổ bộ môn

Giảng viên Nguyễn Thị Hương trình bày nội dung bài giảng trước Tổ bộ môn

Các thầy, cô giáo trong Tổ bộ môn đóng góp ý kiến cho đồng nghiệp

ThS. Trần Ngọc Linh - Khoa Điện - Điện tử

DKTS

Cán bộ tư vấn

Mr. Hạnh 0982 790 924
Mr. Bình 0989 465 017
Mr. Giao 0374.815299
Mr. Bằng 0988 265 268
Mr. Hải 0963 892 678
Mrs. Thúy 0988 384 555
Mr. Thọ 0972 141 081
Mrs. Yến 0982 628 428
Mrs Lan 0972 579 533
Mss. Phương 0348 671 196

Lượt truy cập

1440694

      Trang web hiện có: 158 khách

Liên kết web

banner gdnn  

so lao dongthuong binh va xa hoi tinh vinh phuc 20170715