Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo VTEC

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

I. CHỨC NĂNG

Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng giáo dục và đào tạo, quản lý công tác đào tạo của nhà trường.

II. NHIỆM VỤ

1. Soạn thảo, trình Hiệu trưởng ký ban hành theo thẩm quyền hoặc đểHiệu trưởng trình cơ quan quản lý cấp trên các văn bản liên quan công tác đào tạo và quản lý đào tạo.

2.Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạobao gồm kế hoạch, nội dung chương trình, quản lý quá trình đào tạo, công tác đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;Bộ Lao động TB&XH và các Bộ, Ngành liên quan, cụ thể:

2.1. Kế hoạch và chương trình đào tạo:

- Nghiên cứu yêu cầu thực tiễn, các điều kiện đảm bảo xây dựng chiến lược giáo dục và đào tạo (mục tiêu, phát triển quy mô, cơ cấu ngành nghề, phương thứcđào tạo) của nhà trường; kế hoạch đào tạo (Dài hạn, năm kế hoạch, năm học). Chủ trì trong việc tổ chức mở các chuyên ngành đào tạo mới. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo và chương trình môn học, ngành học phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định của Bộ, Ngành liên quan;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo của các ngành đào tạo trong trường ở tất cả các bậc đào tạo, hệ đào tạo;

2.2. Tổ chức quản lý và thực hiện quá trình đào tạo:

- Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản pháp quy, hướng dẫn, quy định,quy chế…của tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động TB&XH về công tác đào tạo;

- Lập kế hoạch giảng dạy và học tập cho năm học, khoá học, lập kế hoạch và xây dựng thời khoá biểu cho toàn trường theo học kỳ và năm học;

- Phối hợp với các phòng, khoa bố trí điều tiết phòng học, thời khoá biểu. Kiểm tra, đôn đốc đảm bảo việc thực hiện kế hoạch giảng dạy đúng tiến độ;

- Lập kế hoạch và chủ trì tổ chứctập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ thi cho cán bộ coi, chấm thi trong trường;coi thi, chấm thi, tổng hợp kết quả thi học kỳ, thi kết thúc học phần, học lại, thi lại, thi cuối khoá và giao kế hoạch để các khoa triển khai thực hiện. Đánh giá HS-SV theo phân cấp quản lý;

- Quản lý khối lượng công việc và chế độ công tác của giảng viên, giáo viên;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụsư phạm cho giảng viên, giáo viên;

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy chế và thực hiện kế hoạch đào tạo,nội dung chương trình, hoạt động dạy và học của các khoa và giáo viên theo kế hoạch, đột xuất. Sau các đợt kiểm tra có đánh giá báo cáo Hiệu trưởng bằng văn bản;

- Chủ trì, phối hợp với phòng Thanh tra - Khảo thí và đảm bảo chất lượngtổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, dự giờ theo định kỳ, đột xuất.Chủ trì tổ chức các hội thi GV dạy giỏi, HS-SV giỏi và các hoạt động ngoại khoá.Phối hợp với các khoa dự kiến phân công GVCN trình Hiệu trưởng duyệt danh sách Hội đồng GVCN hàng năm;

- Theo dõi, tổng hợp và lưu trữ kết quả học tập của HS-SV. Trực tiếp quản lý và phối hợp với các phòng khoa liên quan sử dụng, khai thác hiệu quả phần mềmquản lý đào tạo của nhà trường. Thực hiện công tác hành chính giáo vụ theo phân cấp quản lý;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác thi tốt nghiệp và công nhậntốt nghiệp, in bằng tốt nghiệp và các loại chứng chỉ cho HS-SV. Theo dõi quản lýcấp phát chứng chỉ, bằng tốt nghiệp. Chịu trách nhiệm về độ chính xác và đúng quy chế;

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo quy định về các hoạt động tổ chức,quản lý đào tạo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao độngthương binh và xã hội Vĩnh Phúc và các Bộ, Ngành liên quan.

2.3.Tham gia thực hiệncông tác tuyển sinh của nhà trường theo đúng quy địnhcủa Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.4. Công tác thư viện:

- Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo;quy mô, ngành nghề đào tạo và công tác nghiên cứu khoa học của Trường. Chủ trì,phối hợp với các phòng, khoa liên quan tổng hợp nhu cầu sách, giáo trình, tài liệunghiên cứu; xây dựng kế hoạch, tổ chức mua sắm trang thiết bị, tư liệu, tài liệu, giáo trình sách nghiên cứu, tham khảo bổ sung cho thư viện;

- Thực hiện việc quản lý, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu,giáo trình… của thư viện nhà trường. Tổ chức thực hiện tốt các nghiệp vụ thư viện phục vụ cho dạy học và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, giảng viên, HS-SV.

3.Quản lýcán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất thuộc phòng quản lý. Thực hiệncác nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

(Kèm theo Quyết định số: 21b/ QĐ-TCĐKTKT, ngày 08 tháng 02  năm 2010  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc) 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1429932

      Trang web hiện có: 16 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1