Giới thiệu khoa CNTT VTEC

Giới thiệu khoa CNTT

I-CƠ CẤU TỔ CHỨC

P. Trưởng khoa, phụ trách: Th.S Dương Thị Thanh Loan

Điện thoại: 02113727.436

1. Tổ Mạng máy tính và truyền thông

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn
1 Hoàng Minh Thái 1982  Tổ trưởng Th.S Khoa học máy tính
2 Thiều Thị Khánh Chi 1982  Giáo viên  Kỹ sư CNTT
3 Trịnh Hồng Lâm 1980  Giáo viên  Kỹ sư CNTT
4 Ngô Quang Hưng 1987  Giáo viên Cử nhân tin học

2. Tổ Kỹ thuật máy tính

Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ Trình độ chuyên môn
3 Nguyễn Văn Chung 1984  Tổ trưởng  Kỹ sư tin học ứng dụng
4 Hoàng Văn Lê 1984  Giáo viên  Cử nhân tin học
6 Trần Thị Lê Chuyên 1981  Giáo viên Cử nhân tin học

3. Giáo vụ khoa:

Nguyễn Thị Bích Thủy

II-NGÀNH ĐÀO TẠO    

1. Cao đẳng chính quy:

Truyền thông và mạng máy tính

Thời gian đào tạo: 36 tháng

2. Cao đẳng nghề:

Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thời gian đào tạo: 36 tháng

3. Cao đẳng liên thông:

Ngành Mạng máy tính và truyền thông

Thời gian đào tạo: 18 tháng.

4. Trung cấp chuyên nghiệp:

Ngành Quản trị hệ thống thông tin     

Thời gian đào tạo: 24 tháng.

5. Trung cấp nghề:

Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thời gian đào tạo: 24 tháng.

6. Bổ túc trung học phổ thông - TC nghề:

Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thời gian đào tạo: 40 tháng.

7. Sơ cấp nghề:

Nghề Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Thời gian đào tạo: 03 tháng

Nghề Quản trị mạng máy tính

Thời gian đào tạo: 06 tháng.

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 56 khách

Liên kết web