ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VTEC

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏa, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách phẩm chất và năng lực công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc”. (Điều 2 Luật giáo dục của nước CHXHCN Việt Nam 2005).

Thực hiện các Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của Giáo dục chuyên nghiệp (GDCN) hàng năm, trong đó tập trung chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo rà soát và đổi mới chương trình, đánh giá kết quả học tập của học sinh gắn với chuẩn năng lực đầu ra của ngành đào tạo. Trong giáo dục thì cái quan trọng nhất trong việc đào tạo là dạy cách học, do vậy việc nâng cao mức độ đánh giá cần được quán triệt khi chọn nội dung đánh giá cũng như hình thức đánh giá và đặc biệt cần phải bảo đảm nguyên tắc "Kiểm tra đánh giá của giáo viên phải kích thích được sự tự kiểm tra đánh giá của người học và kiểm định được chính xác, khách quan thành quả học tập và mức độ đạt được mục tiêu dạy học".

Trong một vài năm qua, khoa Kỹ thuật nông nghiệp đã nghiên cứu, học tập các mô hình đào tạo tiên tiến và hiện đại theo hướng tiếp cận chuẩn năng lực đầu ra. Hiện nay khoa đã xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo theo định hướng “Phát triển năng lực người học” và chú trọng vào kết quả đầu ra các ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, với phương châm Thiết kế - Tổ chức – Đánh giá là một chu trình khép kín định kỳ trong đào tạo đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và yêu cầu nhân lực của xã hội hiện nay.

Hình 3: HS thực hiện thao tác

 

Tác giả: ThS Đào Thị Xuân-Khoa KTNN

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 35 khách

Liên kết web