HỘI NGHỊ “HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII” VTEC

HỘI NGHỊ “HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII”

Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 12/12/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thành ủy Vĩnh Yên và Kế hoạch số 51 ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Đảng ủy trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”, ngày 29 tháng 12 năm 2016 Đảng ủy trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc đã tổ chức buổi Hội nghị “Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong nhà trường.

Tại Hội nghị đồng chí Tạ Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, báo cáo viên đã cung cấp những nội dung học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bao gồm :

- Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30 tháng 10 năm 2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới tình hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 05 tháng 11 năm 2016 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Kết luận số 09-KL/TW ngày 19 tháng 10 năm 2016 về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách năm 2017.

Thông qua buổi học tập giúp mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong nhà trường hiểu sâu sắc, nắm vững các nội dung cơ bản được thể hiện trong Nghị quyết đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ cũng như tăng cường đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; đề cao trách nhiệm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Kết luận có hiệu quả trên cương vị công tác góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đi vào cuộc sống, thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, giữ vững ổn định chính trị-xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Ngô Thị Cẩm Linh

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1392051

      Trang web hiện có: 77 khách

Liên kết web