NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ TAY NGHỀ CHO LƯU HỌC SINH LÀO CỦA KHOA KTNN VTEC

NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ TIẾNG VIỆT CHUYÊN NGÀNH, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VÀ TAY NGHỀ CHO LƯU HỌC SINH LÀO CỦA KHOA KTNN

Thực hiện văn bản số 129/CĐKTKT- ĐT về việc nâng cao trình độ tiếng Việt, tiếng Việt chuyên ngành, chất lượng đào tạo lưu học sinh Lào ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc.

Đối với lưu học sinh Lào việc giao tiếp, nói chuyện, hoạt động nhóm cùng với sinh viên Việt Nam để tăng sự hiểu biết tiếng Việt là vô cùng hiệu quả. Vì vậy, việc cần thiết trước mắt là phải tạo ra môi trường có sự giao lưu thân thiện giữa lưu học sinh Lào với sinh viên Việt Nam. Ngoài ra, sự liên hệ thường xuyên giữa lưu học sinh và giáo viên trong giờ học và ngoài giờ học là nhân tố quan trọng trong việc tạo động lực học tập và thu hút sự quan tâm của họ. Mặt khác, sự quan tâm của giáo viên trong khoa đã giúp lưu học sinh vượt qua những giai đoạn khó khăn về học tập tiếng Việt trong khi nói, viết, giao tiếp... giúp cho việc học tập của lưu học sinh có hiệu quả hơn.

Tháng 9 năm 2016, Khoa Kỹ thuật nông nghiệp đã xây dựng kế hoạch và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Việt chuyên ngành để lưu học sinh có vốn từ vựng chuyên ngành tốt nhất.

Thực hiện kế hoạch đó, ngoài việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động tập thể, phong trào văn nghệ - thể thao do các đoàn thể thực hiện, khoa đã phân công, giao cho các giáo viên bộ môn lên kế hoạch cụ thể về bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Việt giao tiếp, tiếng Việt chuyên ngành và đánh giá tay nghề của sinh viên với bộ môn mình phụ trách, báo cáo thường xuyên với lãnh đạo khoa.

Mặt khác, giáo viên chủ nhiệm lớp lựa chọn sinh viên Việt Nam và ban cán sự lớp kèm cặp giúp đỡ sinh viên Lào trong các buổi học trên lớp cũng như trong hoạt động nhóm trong quá trình hoạt động thực tiễn.

Tổ chức cho sinh viên Lào cùng hoạt động với các giáo viên tại văn phòng khoa ngoài giờ học tập ở trên lớp. Vì vậy, lưu học sinh Lào có vốn từ vựng chuyên ngành tốt nhất, nâng cao kĩ năng giao tiếp, kỹ năng nói tiếng Việt.

Sau đây là một số hình ảnh triển khai thực hiện kế hoạch:

Ảnh 1,2. Tham gia rèn luyện kỹ năng chuyên môn

 

Ảnh 5. Giao lưu văn nghệ

 

Khoa Kỹ thuật nông nghiệp

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1406089

      Trang web hiện có: 26 khách

Liên kết web