ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017 VTEC

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

Chiều ngày 12/01/2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Tạ Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy cùng toàn thể 106 đảng viên của Đảng bộ nhà trường.

         Thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đạt đã trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016 với nhiều thuận lợi và khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, các mặt hoạt động của Nhà trường cơ bản đạt yêu cầu, giữ vững ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBGV, CNV; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong năm, Đảng ủy Nhà trường thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; “Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tích cực tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chỉ đạo thực hiện tốt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 8 khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017 và các giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo, quản lý nâng cao chất lượng đào tạo; nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể quần chúng; công tác xây dựng Đảng…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tạ Quang Thảo - Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh thực hiện nhiệm vụ năm 2017, theo đó cần quyết liệt thực hiện chương trình hành động theo Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 Khóa XII của Đảng; mỗi cán bộ đảng viên cần bám sát các nội dung Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng để có chương trình hành động cụ thể cho cá nhân, Chi bộ và Nhà trường, gắn việc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết với thực hiện nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và quản lý học sinh sinh viên trong nhà trường. Nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy thương hiệu trong công tác đào tạo, quyết liệt trong mọi mặt công tác, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các công việc được giao.

         Phát huy tinh thần dân chủ, Hội nghị đã tích cực tham gia ý kiến và nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

          Tại Hội nghị, 6 chi bộ và 14 đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được Đảng ủy nhà trường trao tặng Giấy khen.

 

 

Ngô Thị Cẩm Linh

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1403202

      Trang web hiện có: 46 khách

Liên kết web