KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 SO VỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 VTEC

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 SO VỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN VỀ MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015 SO VỚI BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005

(Tổng 18 điểm mới chia 3 kỳ mỗi kỳ sinh hoạt 6 điểm )

 

Căn cứ vào Điều 689. Hiệu lực thi hành của bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực vào ngày 1/1/2017

Vào hồi 8h ngày 13 tháng 2 năm 2017 dưới sự chỉ đạo của đồng chí Lường Thị Pó – P. Trưởng khoa Lý Luận Chính Trị tiến hành sinh hoạt chuyên môn về một số điểm thay đổi, điểm mới, điểm tiến bộ và điểm hạn chế của Bộ luật dân sự 2015 so với Bộ luật dân sự 2005 để kịp thời áp dụng vào giảng dạy của năm học tới đối với môn pháp luật.

Tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí: Lường Thị Pó - P. trưởng khoa Lý luận Chính trị chỉ đạo; đồng chí Đào Thị Hương Nga phụ trách nội dung cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Lý luận Chính trị tham gia để đóng góp ý kiến

Ở buổi sinh hoạt đồng chí Nga đưa ra 6 vấn đề để tiến hành sinh hoạt:

- Về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật dân sự (Điều 1)

- Về nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự (Điều 3)

- Về áp dụng Bộ luật dân sự, tập quán và tương tự pháp luật

- Về xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự

- Về năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của cá nhân(mục 1 Chương 3)

- Về quyền nhân thân (mục 2 Chương 3)

Tất cả các đồng chí trong khoa đều đưa ra ý kiến của mình về các điểm khác và mới của bộ luật dân sự 2015 và đi đến thống nhất đưa vào giảng dạy trong học kỳ tới.

Qua buổi sinh hoạt, động chí Lường Pó - P. trưởng khoa Lý luận chính trị kết luận:

Bộ luật Dân sự (BLDS) là đạo luật rất quan trọng của mỗi quốc gia, có tác động trong việc điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản của xã hội, mỗi công dân, các gia đình, cơ quan, tổ chức. Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua Ngày 24/11/2015, Bộ luật Dân sự 2015 được thông qua với 86.84% tổng số phiếu tán thành, trong đó gồm 6 phần, 27 chương và 689 Điều với nhiều chế định mới, tiến bộ, thể hiện một cách đầy đủ nhất với tính chất là luật chung và định hướng cho việc xây dựng các văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự đặc thù, xử lý bất cập của luật hiện hành, giải quyết được những vướng mắc trong thực tiễn cuộc sống. Bộ luật Dân sự 2015 chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017, yêu cầu tất cả giáo viên giảng dạy môn Pháp luật áp dụng đúng luật, cập nhật những văn bản mới nhất vào trong giảng dạy để đảm bảo tính hiệu lực của bộ luật dân sự 2015 kịp thời.

 

Nguyễn Thị Phương Lan & Đào Thị Hương Nga

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1388701

      Trang web hiện có: 42 khách

Liên kết web