SINH HOẠT CHUYÊN MÔN: NHỮNG LUẬN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO KHO TÀNG LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VTEC

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN: NHỮNG LUẬN ĐIỂM SÁNG TẠO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀO KHO TÀNG LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890 – 19/5/2017); Nhằm nâng cao kiến thức mở rộng phục vụ cho công tác giảng dạy các môn khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên trong trường. Ngày 23 tháng 5 năm 2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Lường Thị Pó - Trưởng khoa. Khoa Lý luận Chính trị tổ chức sinh hoạt chuyên môn về: Những luận điểm sáng tạo của chủ tịch Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Nội dung của buổi sinh hoạt gồm 4 nội dung như sau:

1. Sáng tạo về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

 

2. Sáng tạo của Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

  3. Sáng tạo trong nhận thức chủ nghĩa xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 4. Sáng tạo của Hồ Chí Minh trong vấn đề xây dựng khối đại đoàn kết.

Chủ nghĩa Mác – Lênin

Hồ Chí Minh

- Chưa đề cập đến vấn đề đại đoàn kết dân tộc

C.Mác: mới chỉ kêu gọi đoàn kết giai cấp vô sản toàn thế giới

Lênin: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại

- Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

- Kết hợp đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế

- Khẳng định cách mạng Việt nam là một bộ phận của cách mạng thế giới (các vị tiền bối cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… chưa bao giờ khẳng định như vậy)

- Hình thức tổ chức: Mặt trận dân tộc thống nhất

             Người viết tin: Đặng Phương Diệp – Hoàng Thị Ngọc Lan

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1421280

      Trang web hiện có: 47 khách

Liên kết web

banner gdnn  

banner1