KẾ HOẠCH ĐI TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP VTEC

KẾ HOẠCH ĐI TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-KT VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                

KẾ HOẠCH

ĐI TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI DOANH NGHIỆP

Ngành:

- Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử                                     Khóa học: 2015 - 2018

- Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa               Khóa học: 2015 - 2018

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn, kỹ năng quản lý, ý thức tổ chức, kỷ luật lao động của sinh viên tại các doanh nghiệp. Khoa Điện – Điện tử xây dựng kế hoạch cho HSSV đi trải nghiệm thực tế tại Công ty TNHH Canon Việt Nam (Địa chỉ: Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) cho sinh viên Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử K8A và Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa K8B như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NỘI DUNG

1. Mục đích

- Thực tập trải nghiệm là một trong những nội dung nhằm hoàn thiện các kỹ năng cho sinh viên trong quá trình đào tạo trong Nhà trường (đặc biệt là Kỹ năng mềm).

- Giúp sinh viên hoàn thiện về nhân cách, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, làm quen với công việc sản xuất tại cơ sở sản xuất. Từ đó tạo tiền đề cho sinh viên định hướng, phấn đấu, rèn luyện để trở thành người lao động mới đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với giáo viên phụ trách

- Phối hợp với cơ sở tổ chức hướng dẫn sinh viên trong thời gian trải nghiệm tại đơn vị. Duy trì chế độ thông tin, báo cáo tiến độ thực tập với trưởng khoa, phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường trong quá trình sinh viên đi trải nghiệm tại đơn vị.

- Tổ chức hướng dẫn HSSV đi trải nghiệm thực tế đảm bảo đúng kế hoạch và an toàn tuyệt đối.

- Hướng dẫn sinh viên về nội quy, quy định tại nơi trải nghiệm và giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình đi trải nghiệm.

- Tổng kết, đánh giá kết quả của sinh viên khi kết thúc đợt trải nghiệm thực tế thông qua khoa chuyển về phòng đào tạo tổng hợp báo cáo nhà trường.

2.2. Đối với sinh viên

- Trong thời gian trải nghiệm tại đơn vị phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường, đơn vị và giáo viên hướng dẫn.

- Kết thúc đợt trải nghiệm thực tế, phải nộp bản đánh giá kết quả trải nghiệm do doanh nghiệp đánh giá, xác nhận để làm căn cứ đánh giá cho điểm kết thúc học phần.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian: Từ 25/5/2017 – 25/9/2017.

2. Địa điểm: Công ty TNHH Canon Việt Nam (Địa chỉ: Lô A1, KCN Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội).

3. Số lượng giáo viên và HSSV: 38người (có danh sách kèm theo).

 

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 5 năm 2017

BAN GIÁM HIỆU

(Duyệt)

PHÒNG ĐÀO TẠO

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Tạ Phúc Lợi

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

TRƯỞNG KHOA

                     

               

Lê Hải Tài


NỘI QUY THỰC TẬP TRẢI NGHIỆM TẠI DOANH NGHIỆP

1. Chấp hành nghiêm chỉnh: Kế hoạch trải nghiệm thực tế về nội dung và thời gian. Khi gặp khó khăn phải báo cáo kịp thời với giáo viên phụ trách.

2. Tại cơ sở trải nghiệm: Chấp hành các nội quy, quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ sinh hoạt, báo cáo....

3. Muốn học tập, nghiên cứu thêm phải được sự đồng ý của cán bộ phụ trách trực tiếp. Không sử dụng các thiết bị, vật tư, vận hành máy móc khi chưa có sự đồng ý của cán bộ phụ trách.

4. Khi muốn xin nghỉ tại cơ sở trải nghiệm cần xin phép giáo viên quản lý, cán bộ phụ trách và báo cáo rõ thời gian đi, về và thông tin kịp thời. Phải đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình đi lại.

5. Phải giữ gìn an toàn cho con người và thiết bị tại nơi trải nghiệm. Nếu có hư hỏng thiết bị hoặc xảy ra mất an toàn phải báo cáo kịp thời với giáo viên quản lý và cán bộ phụ trách.

6. Chấp hành đầy đủ các quy định về trật tự an ninh, an toàn xã hội tại cơ sở. Tuyệt đối không có các hành vi vi phạm pháp luật như: Đánh bạc, nghiện hút, gây rối trật tự an ninh ...

7. Giữ gìn sự đoàn kết với mọi người nơi trải nghiệm và nhân dân địa phương.

8. Khi kết thúc đợt trải nghiệm phải có đánh giá và nhận xét về quá trình trải nghiệm tại đơn vị đối với từng sinh viên.

               9. Mọi sinh viên phải thực hiện tốt các nội quy trên đây. Tuỳ mức độ vi phạm mà sẽ bị xử lý bằng các hình thức sau: Phê bình, khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ kết quả trải nghiệm, đình chỉ thi tốt nghiệp, buộc thôi học. Nếu vi phạm nặng sẽ bị xử lí theo pháp luật.

                                               TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT VĨNH PHÚC

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1406089

      Trang web hiện có: 45 khách

Liên kết web