THÔNG BÁO TUYỂN SINH MỞ LỚP ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP KẾ TOÁN

Chuyên mục chính: Tin tức - sự kiện
Được đăng ngày Thứ hai, 11 Tháng 9 2017 09:14
Viết bởi Quản trị viên

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KT-KT VĨNH PHÚC

Số: …./TB-KTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 8  năm 2017

 

1/ Thời gian:Học viên có thể lựa chọn học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính.

- Tổng thời gian học đến thời gian cấp chứng chỉ là 3 tháng.

- Lịch học 4 buổi 1 tuần

2/ Địa điểm học:Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

3/ Chứng chỉ khóa học:Các học viên hoàn thành chương trình Khóa học sẽ được cấp Chứng chỉ sơ cấp Kế toán.

4/Giảng viên: Đội ngũ giáo viên gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, những chuyên gia cao cấp và giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức lý luận và kinh nghiệm.

5/ Học phí:  3.000.000 đồng/khóa học

6/ Thủ tục nhập học:

 + 01đơn xin nhập học   (theo mẫu).

 + 01 bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (phôtô công chứng).

 + 04 ảnh 3x4cm (chụp không quá 06 tháng)  

7/ Khai giảng: 15/10/2017 (Dự kiến)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc xin chân trọng thông báo!

Chi tiết xin liên hệ:

Cô Hằng – Khoa Kinh tế, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Số điện thoại : 0986.151.339

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN HỌC LỚP ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN

Kính gửi: Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Tên tôi là (họ tên chữ in hoa):........................................................................................

Sinh ngày: …………………………..nơi sinh (Tỉnh, thành phố)..............................

Địa chỉ thường trú:……………………………….Điện thoại.....................................

Đơn vị công tác:.………………………………………………………....…………………

Sau khi nghiên cứu nội dung chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp kế toán, tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham dự khoá học do trường tổ chức. Nay tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được vào học lớp đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp Kế toán.

Buổi…………………………. Khai giảng ngày......................................................

Nếu được vào học, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi nội quy và quy chế do Trường đề ra trong quá trình học tập.

……., ngày ……..tháng….năm…….

 

             Người làm đơn

                  (Ký và ghi rõ họ tên)

      Người làm đơn

      (Ký và ghi rõ họ tên)