CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020 VTEC

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2017 - 2020

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XII); Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 14/4/2017 của thành ủy Vĩnh yên về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông báo số 25 KH/ĐU ngày 15/8/2017 của Đảng bộ Trường về việc tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020. Được sự đồng ý của Đảng ủy nhà trường, chiều ngày 15 tháng 9 năm 2017 Chi bộ Khoa KHCB đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 tại phòng họp trường Cao Đẳng KT - KT Vĩnh Phúc.

         Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Đại hội cũng vui mừng chào đón sự có mặt của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

         Đại hội Chi bộ Khoa KHCB diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hăng hái thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017. Đây cũng là thời điểm mà ngành giáo dục và đào tạo đang nỗ lực triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, bên cạnh những thuận lợi cũng có những khó khăn thách thức đặt ra cho công tác giáo dục đào tạo của Khoa và Nhà trường, đòi hỏi mỗi giáo viên nói chung và mỗi Đảng viên của Chi bộ nói riêng phải phấn đấu không ngừng để nắm bắt kịp thời mọi sự thay đổi trong môi trường giáo dục, từ đó đề xuất những giải pháp khoa học, hợp lý giúp cho hoạt động của Khoa và nhà trường có sự phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng đọc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 và phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020

          Tại Đại hội, sau khi nghe đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Đồng đọc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2017 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Đại hội đã ra Nghị quyết thống nhất một số kết quả tiêu biểu mà nhiệm kỳ 2015 - 2017 Chi bộ đã đạt được.

          Về phương hướng, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, các Đảng viên trong Chi bộ đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất về nhận thức là sẽ có sự thay đổi sâu sắc hơn về giáo dục và đào tạo cũng như công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới. Chi bộ đã thảo luận và thống nhất ra Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu là: 100% Đảng viên, cán bộ, giáo viên trong Khoa chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của ngành, của Trường; 100% Đảng viên được xếp loại là đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; Tập thể Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí 100% bầu đồng chí Nguyễn Văn Đồng tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - ĐUV- phó hiệu trưởng nhà trường nhận hoa chúc mừng

Đại hội thành công tốt đẹp

       Sau một thời gian làm việc tập trung, nghiêm túc, khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Chi bộ Khoa KHCB đã thành công tốt đẹp với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, xây dựng Chi bộ, Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh toàn diện trở thành địa chỉ đào tạo tin cậy cho nhân dân trong tỉnh cũng như cả nước.

Người viết: Nguyễn Thị Thanh Lịch

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405321

      Trang web hiện có: 52 khách

Liên kết web