CUỘC THI TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG INTERNET NĂM 2017 VTEC

CUỘC THI TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRỰC TUYẾN TRÊN MẠNG INTERNET NĂM 2017

Thực hiện Kế hoạch số 100- CV/HSV, ngày 21/9/2017, của Ban thư ký Hội sinh viên Việt Nam Tỉnh Vĩnh Phúc về việc Đẩy mạnh cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trực tuyến trên mạng Internet năm 2017.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc Ban Thư ký Hội Sinh viên trường phối hợp với BCH Đoàn trường và Khoa Công nghệ thông tin triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2017 cấp trường.

Sáng ngày 26/9/2017, cuộc thi cấp trường chính thức được bắt đầu và kéo dài cho đến hết ngày 30/9/2017, tổ chức thi trực tuyến cho 100% học sinh, sinh viên trong toàn trường.  Cuộc thi là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; tạo điều kiện cho ĐVTN, HSSV giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân;  Là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nội dung Hội thi liên quan đến những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong buổi sáng ngày 26/9/2017 đã có 8 lượt thi với hơn 200 bạn HSSV tham dự. Cuộc thi sẽ tiếp tục vào buổi chiều nay 26/9/2017 và kéo dài cho đến hết ngày 30/9/2017.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc thi:

 

Nguyễn Hằng – UVBCH Hội sinh viên trường

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1413444

      Trang web hiện có: 50 khách

Liên kết web