HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP. VTEC

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP.

Sáng ngày 06/10/2017, tại Thị trấn Sa Pa - Tỉnh Lào Cai, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong giáo dục nghề nghiệp. Đến dự Hội nghị có Bà Mai Thuý Nga Phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, đại biểu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố và đại biểu các trường Trung cấp, Cao đẳng trên toàn quốc.

Khai mạc hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác GDQP-AN trong giáo dục nghề nghiệp

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc cử đoàn cán bộ tham gia Hội nghị sơ kết công tác GDQP&AN trong giáo dục nghề nghiệp gồm:

TT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Ông Nguyễn Văn Đồng Phó Hiệu trưởng Trưởng đoàn
2 Ông Nguyễn Ánh Điện Trưởng phòng CT HSSV Thành viên
3 Ông Nguyễn Hoài Thanh Lái xe Thành viên

Sau lễ khai mạc trang trọng, đại diện Vụ Công tác HSSV - Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã báo cáo tổng kết 3 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên, cũng như kết quả kiểm tra 59 đơn vị trường học của Đoàn kiểm tra Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh trung ương. Công tác GDQP-AN luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành trung ương, địa phương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước đã tổ chức quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị và của Nhà nước về công tác GDQP-AN. Theo đó, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai gắn với giáo dục nghề nghiệp và Quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Các trường trung cấp, cao đẳng đã có sự phối hợp với trường quân sự tỉnh, ban chỉ huy quân sự địa phương và các trung tâm GDQP trong việc biên soạn giáo trình, hỗ trợ trang - thiết bị thực hành, thao trường, góp phần đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Với 1.974 cơ sở, trong đó có 388 trường cao đẳng, 551 trường trung cấp, 1.035 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trong những năm qua, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã kịp thời triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp thực hiện các qui định của Luật GDQP và AN và các văn bản hướng dẫn về công tác GDQP và AN…

Hội nghị tiến hành thảo luận về công tác GDQP-AN

Tại hội nghị này, các đại biểu đã được nghe một số tham luận về vai trò, ý nghĩa của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh đối với học sinh, sinh viên trong tình hình mới. Công tác triển khai các hoạt động giáo dục an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay và các giải pháp tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trong giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời nêu ra những bài học kinh nghiệm từ cơ sở giáo dục nghề nghiệp và công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong HSSV và người dân về công tác GDQP-AN thời gian tới. Nhằm góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện, hiểu biết một số nội dung cơ bản về quốc phòng, an ninh và truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc. Có trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ Tổ quốc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội. Có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bà Mai Thuý Nga Phó Tổng cục Trưởng - Tổng cục Giáo dục

nghề nghiệp - Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Kết thúc Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện công tác GDQP-AN trong giáo dục nghề nghiệp, Hội nghị đã đi đến thống nhất một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới đó là: Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, cùng các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về GDQP-AN. Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần thường xuyên thực hiện chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng dạy bộ môn GDQP và AN, các ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ ban hành các quy định để tăng cường công tác GDQP-AN, đặc biệt là ban hành chính sách miễn giảm học phí môn học GDQP-AN nhằm tăng cường chất lượng dạy và học bộ môn này.

                                                          Nguyễn Ánh Điện-Phòng CTHSSV

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405322

      Trang web hiện có: 51 khách

Liên kết web