THÔNG TIN THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ CỦA LƯU HỌC SINH LÀO NĂM HỌC 2017 - 2018 VTEC

THÔNG TIN THAM QUAN HỌC TẬP THỰC TẾ CỦA LƯU HỌC SINH LÀO NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-CĐKTKT ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc về việc tổ chức học tập thực tế cho lưu học sinh Lào học kỳ I năm học 2017 - 2018. Phòng Công tác HSSV phối hợp với các phòng khoa, ban ký túc xá và Câu lạc bộ Hữu Nghị Việt Lào xây dựng kế hoạch, chương trình đợt học tập thực tế tìm hiểu lịch sử, văn hoá, đất nước con người Việt Nam năm 2017 cho 47 lưu học sinh Lào. Phối hợp với phòng TC-HC làm các thủ tục báo cáo Sở GD&ĐT, Sở Ngoại vụ, Sở Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, hợp đồng với công ty Treviet Tourist tổ chức chương trình tham quan, học tập thực tế tại Thành phố Hà Nội. Đoàn gồm 03 cán bộ, giáo viên và 47 lưu học sinh Lào:

STT Họ và tên Chức vụ Giới tính Ghi chú
        1            Trần Văn Thiện P.Trưởng phòng CT HSSV Nam Trưởng đoàn
        2            Tạ Việt Cường Giáo viên phòng Đào tạo Nam P. Trưởng đoàn
        3            Nguyễn Thị Thuỷ Giáo viên Khoa KHCB Nữ Thành viên
        4            Lenoumath BOUNSAITHIP Sinh viên Nữ Thành viên
        5            Kalia LAO Sinh viên Nữ Thành viên
        6            Saythany MANISENG Sinh viên Nữ Thành viên
        7            Souliphone SOUNALONG Sinh viên Nam Thành viên
        8            Khamsouk SENGPHILAVANH Sinh viên Nam Thành viên
        9            Souvanpheng PHOMMASANE Sinh viên Nam Thành viên
    10            La KHOUAMANY Sinh viên Nam Thành viên
    11            Xaysamone INTHASONE Sinh viên Nam Thành viên
    12            Bounmy SYPASERT Sinh viên Nam Thành viên
    13            Khonchai KEOLAKHAM Sinh viên Nam Thành viên
    14            Onchanh CHANVILAY Sinh viên Nữ Thành viên
    15            Boutla XAYALEK Sinh viên Nữ Thành viên
    16            Somphonekhephoy XECHAO Sinh viên Nam Thành viên
    17            Bounhieng LALOVANGLATH Sinh viên Nữ Thành viên
    18            Phonethip LADOUANGKHAM Sinh viên Nữ Thành viên
    19            Vanxay SETHOUMPHANH Sinh viên Nam Thành viên
    20            Van LORVANTHOUY Sinh viên Nữ Thành viên
    21            Chomepeng AIRVANNAKAM Sinh viên Nữ Thành viên
    22            Pavina SINGPATHAI Sinh viên Nữ Thành viên
    23            Ting SAIYAVONG Sinh viên Nữ Thành viên
    24            Siamphay SENGPANYA Sinh viên Nữ Thành viên
    25            Sangkeo TERNCHALERN Sinh viên Nữ Thành viên
    26            Jay LORVANHAO Sinh viên Nam Thành viên
    27            Bounthavy VILASONE Sinh viên Nam Thành viên
    28            Ting SENGPHOUVONG Sinh viên Nữ Thành viên
    29            Phomma SOUKZON Sinh viên Nam Thành viên
    30            Lauen JITTGAM Sinh viên Nam Thành viên
31 LORSOMSAVARD Sinh viên Nữ Thành viên
32 SAIYYA AIRBOUNLERNG Sinh viên Nam Thành viên
33 SANGVANE XAYATHY Sinh viên Nam Thành viên
34 MONTHA TONGBANKU Sinh viên Nam Thành viên
35 CHANDAVONG Sinh viên Nam Thành viên
36 SOMCHAY SOULIHUE Sinh viên Nam Thành viên
37 AIRNOY JOUMLAKHAM Sinh viên Nam Thành viên
38 CHONG MOUA Sinh viên Nữ Thành viên
39 LEUANGSOULIN Sinh viên Nữ Thành viên
40 KASIA LOR Sinh viên Nữ Thành viên
41 OUAN VA Sinh viên Nam Thành viên
42 SOMCHANMAVONG Sinh viên Nam Thành viên
43 AMPHAI PANYATHONG Sinh viên Nữ Thành viên
44 PHERD YORDMANEESAY Sinh viên Nam Thành viên
45 HUE YANG Sinh viên Nam Thành viên
46 NOKKEO KEOPHOXAY Sinh viên Nữ Thành viên
47 JOR HER Sinh viên Nam Thành viên
48 KHOUTHAIVAN Sinh viên Nam Thành viên
49 SOUVANNACHIT Sinh viên Nam Thành viên
50 VILAYHONG Sinh viên Nam Thành viên
           

            Chương trình tham quan học tập thực tế diễn ra trong 01 ngày, từ 07h00 ngày 09/12 đến hết 18h00 ngày 09/12/2017. Trong 01 ngày Đoàn tham quan Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Văn Miếu Quốc Tử Giám trường học của Việt Nam, Hồ. Kết thúc chuyến đi, Đoàn quay trở về trường theo đúng lịch trình, kế hoạch đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến tham quan học tập thực tế của Đoàn cán bộ, giáo viên và 47 lưu học sinh Lào năm 2017:

PHÒNG CT HSSV

 

 

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405322

      Trang web hiện có: 58 khách

Liên kết web