KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC “NGÀY CHỦ NHẬT ĐỎ” NĂM 2018 VTEC

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC “NGÀY CHỦ NHẬT ĐỎ” NĂM 2018

                               THÀNH ĐOÀN VĨNH YÊN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNGCĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT

                                  Số: 41/KH-ĐTr

Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC “NGÀY CHỦ NHẬT ĐỎ” NĂM 2018

Thực hiện kế hoạch số 299-KH/TĐTN-TTNTH, ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc về việc “Tổ chức Ngày chủ nhật đỏ lần thứ X, năm 2018” . BCH Đoàn trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức “ Ngày chủ nhật đỏ” năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

- Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hiến máu cứu người. Đặc biệt là trước và sau dịp tết Nguyên đán tình trạng thiếu nguồn người hiến máu thường xẩy ra, trong khi lượng người cần máu do bệnh tật, tai nạn giao thông,... trong dịp này tăng cao.

- Góp phần nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cộng đồng” trong sinh viên và cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường;

- Đảm bảo an toàn, thiết thực, vận động được đông đảo sinh viên, học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, CHỈ TIÊU:

1. Đối tượng

- Toàn thể ĐVTN của trường Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

2. Điều  kiện

- Người tham gia hiến máu phải đảm bảo đủ sức khoẻ;

- Khi đi hiến máu đem theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ HSSV;

- Độ tuổi từ 18 đến 60 đối với nam, 18 đến 55 đối với nữ;

- Cân nặng nam và nữ  > 45 kg;

- Khoảng cách giữa 2 lần hiến máu là 12 tuần;

- Không có nguy cơ cao lây nhiễm HIV và các bệnh qua đường máu.

3. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu phấn đấu (có danh sách kèm theo)

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

- Thời gian: Dự kiến 7h30’ ngày 05/01/2018 ( Thứ 6)

- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Trường Cao đẳng KT - KT Vĩnh Phúc

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

Bước 1: Tổ chức tuyên truyền

- Vận động tham gia Hiến máu nhân đạo trong toàn trường bằng các hình thức thông tin tới các Chi đoàn, treo băng rôn, khẩu hiệu và phát tờ rơi.

- Phát bản đăng ký danh sách về các chi đoàn;

- Những bạn sinh viên tham gia hiến máu nhiều lần sẽ được khen thưởng dưới hình thức: Tặng quà, giấy khen,...

- Là một trong những cơ sở để đánh giá chi đoàn, đoàn viên đã có đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn thanh niên trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc, là điều kiện để xét thi đua, xét kết nạp Đảng cho ĐVTN;

 Bước 2: Các đơn vị tuyên truyền vận động các ĐVTN trong chi đoàn, Bí thư Liên chi đoàn lập danh sách và gửi cho Đ/c Nguyễn Thị Lan – UV BCH Đoàn trường, SĐT: 0989.826.728, chậm nhất vào 15h00’ ngày 03/01/2018;

Bước 3: Thực hiện hiến máu tình nguyện;

Bước 4: Tổng kết đợt vận động Hiến máu tình nguyện.

V. BAN TỔ CHỨC:

1. Đ/c Tạ Quang Duy  

- Bí thư Đoàn trường – Trưởng ban.

- Phụ trách chung.

2. Đ/c Dương Văn Toàn

- P. Bí thư Đoàn trường – P.Trưởng ban TT.

- Phụ trách công tác tổ chức, quản lý, đôn đốc các LCĐ, CĐ trong thời gian hiến máu, phụ trách đội TNTN.

3. Đ/c Ngô Quang Hưng

- P.Bí thư Đoàn trường – P.Trưởng ban.

- Phụ trách LCĐ khoa CNTT.

- Chuẩn bị 03 tiết muc văn nghệ chào mừng.

4. Đ/c Lê Ngọc Hà

- UV BTV Đoàn trường - Thành viên

- Phụ trách ổn định ĐVTN trong Hội trường.

5. Đ/c Nguyễn Tiến Thành

- UV BCH Đoàn trường - Thành viên

- Phụ trách LCĐ Khoa Kinh tế.

- Phụ trách đội lễ tân.

6. Đ/c Nguyễn Thị Lan

- UV BCH Đoàn trường - Thành viên.

- Phụ trách công tác y tế.

- Chuẩn bị cốc uống nước.

7. Đ/c Phùng Quang Khanh

- UV BCH Đoàn trường - Thành viên.

- Phụ trách LCĐ Khoa Điện, Điện tử.

8. Đ/c Nguyễn Văn Tới

- UV BCH Đoàn trường - Thành viên.

- Phụ trách LCĐ Khoa Cơ khí.

9. Đ/c Nguyễn Văn Lâm

- UV BCH Đoàn trường - Thành viên.

- Phụ trách LCĐ Khoa KTNN.

10. Đ/c Tạ Việt Cường

- UV BCH Đoàn trường, P.Bí thư CĐCQ – Thành viên.

- Phụ trách CĐCQ.

11. Đ/c Mai Trần Minh

- UV BCH Đoàn trường - Thành viên.

- Phụ trách ổn định ĐVTN trong Hội trường.

12. Đỗ Thị Thu Hiền

- P.Bí thư LCĐ Khoa KHCB – Thành viên

- Phụ trách MC văn nghệ, khai mạc.

13. Nguyễn Thị Xuân

- UV BCH CĐCQ.

- Phụ trách ổn định ĐVTN trong Hội trường.

VI. TỔ CHỨC THỰ HIỆN:

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

- Trình xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai đến các chi đoàn;

- Làm việc với Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc về các nội dung và công việc cần thiết;

- Giám sát, phân công các Ủy viên BCH tham gia công tác tổ chức hiến máu nhân đạo.

2. Hội sinh viên

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong sinh viên ý nghĩa thiết thực của hoạt động “Hiến máu tình nguyện”;

- Trực tiếp tham gia tổ chức, theo dõi, giám sát việc tổ chức hoạt động hiến máu.

3. Liên chi đoàn khoa, chi đoàn Cơ quan

Lập danh sách ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện theo đúng chỉ tiêu được phân bổ, đảm bảo đủ (hoặc thừa) số lượng đoàn viên tham gia hiến được máu.

4. Các chi đoàn

- BCH các chi đoàn có trách nhiệm tuyên truyền kêu gọi các ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo;

- Lập danh sách các đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo;

5. Đội thanh niên tình nguyện

- Phụ trách công tác hướng dẫn ĐVTN đăng ký hiến máu, giữ ổn định trật tự trong hội trường.

- Phụ trách cắm cờ hồng kỳ dọc đường đi từ cổng trường đến cửa hội trường.

6. Công tác phối hợp.

- Các khoa chuyên môn, giáo viên chủ nhiệm: Tạo điều kiện, động viên để ĐVTN tham gia theo kế hoạch và đạt chỉ tiêu.

- Phòng Quản trị đời sống: Hỗ trợ chuẩn bị hội trường, bàn ghế, âm thanh, ánh sáng để buổi hiến máu diễn ra được thuận lợi;

- Phòng CT HSSV, phòng TC-HC: Hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, trông giữ xe cho các đoàn ngoài trường trong quá trình diễn ra hiến máu;

- Phòng Đào tạo, Phòng TTKT&ĐBCL: Tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho ĐVTN tham gia hiến máu theo đúng kế hoạch.

Trên đây là kế hoạch Phối hợp tổ chức “Ngày chủ nhật đỏ” năm 2018 của Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc, là hoạt động với nghĩa cử cao đẹp của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn viên thanh niên. Đoàn trường yêu cầu các Liên chi đoàn, Liên chi hội nghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra; đề nghị các phòng, khoa và các đơn vị trong trường tạo mọi điều kiện để buổi hiến máu được thuận lợi./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy – BGH (b/c);

- TT Tỉnh đoàn (b/c);

- TT Thành đoàn (b/c);

- BCĐ Hiến máu Tỉnh (b/c);

- Các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc (p/h);

- Hội sinh viên trường (t/h);

- Các LCĐ, LCH, CĐ, CH (t/h);

- Lưu: ĐTr.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đồng

   TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                  BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Tạ Quang Duy


CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO “NGÀY CHỦ NHẬT ĐỎ” NĂM 2018

(Kèm theo kế hoạch số: 41/KH-ĐTr ngày 20 tháng 12 năm 2017)

STT Liên chi đoàn Số lượng phấn đấu tối thiểu Người phụ trách
  Chi đoàn Cơ quan 20 Đ/c Tạ Việt Cường
  Khoa Điện – Điện tử 50 Đ/c Phùng Quang Khanh
  Khoa Kinh tế 75 Đ/c Nguyễn Tiến Thành
  Khoa KTNN 75 Đ/c Nguyễn Văn Lâm
  Khoa Cơ Khí 20 Đ/c Nguyễn Văn Tới
  Khoa CNTT 10 Đ/c Ngô Quang Hưng
Tổng             250

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1413444

      Trang web hiện có: 48 khách

Liên kết web