HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TẠI KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VTEC

HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA LƯU HỌC SINH LÀO TẠI KHOA KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Thực hiện văn bản số 129/CĐKTKT- ĐT, ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KT-KT Vĩnh Phúc về việc nâng cao chất lượng đào tạo, trình độ tiếng Việt, tiếng Việt chuyên ngành cho lưu học sinh Lào. Trưởng khoa KTNN đã xác định: Cùng với các hoạt động tập thể (phong trào văn hóa, văn nghệ - thể thao do các Đoàn thể phát động); các giáo viên bộ môn phải lên kế hoạch để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; giúp các em tiếp cận nhiều hơn với hoạt động thực hành, thực tập; đánh giá tay nghề của sinh viên đối vơí bộ môn mình phụ trách; báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện với Lãnh đạo khoa. Cụ thể: Lưu học sinh Lào sẽ được học tập, giao tiếp, hoạt động nhóm cùng với sinh viên Việt Nam để tăng hiểu biết về chuyên môn, tiếng Việt. Tạo môi trường học tập lý thuyết gắn với thực hành thực tập, giao lưu thân thiện giữa lưu học sinh Lào với sinh viên Việt Nam, qua đó giúp việc học tập của lưu học sinh có hiệu quả hơn.

Kết quả, qua giờ thực hành, không những các em được trải nghiệm phương pháp tổ chức thực hiện và thực hiện một số kỹ thuật căn bản trong chẩn đoán, phòng trị các bệnh ngoại sản thường gặp, mà chuyên môn và kỹ năng tổ chức giải quyết công việc còn được nâng cao. Bên cạnh đó, hoạt động cũng là cơ hội cho giáo viên trong Khoa lắm bắt rõ hơn về tình hình học tập của Lưu học sinh Lào để tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng cho các em, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của Khoa, xây dựng uy tín Nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh triển khai thực hiện kế hoạch:

Thực hành chẩn đoán thai qua trực tràng

Thực hành khâu nối ruột

                                                                                                                                                           

Nguyễn Văn Lâm. Khoa Kỹ thuật nông nghiệp

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1406089

      Trang web hiện có: 22 khách

Liên kết web