KẾ HOẠCH,THỂ LỆ CUỘC THI HỒ CHÍ MINH SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI VTEC

KẾ HOẠCH,THỂ LỆ CUỘC THI HỒ CHÍ MINH SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (cauhoithi HCM sangmaitennguoi.doc)cauhoithi HCM sangmaitennguoi.doc 79 kB2018-04-30 01:20

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18   /KH-CĐKTKT              Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2018

           

KẾ HOẠCH,THỂ LỆ

CUỘC THI HỒ CHÍ MINH SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI

Thực hiện Kế hoạch số 45 ngày 21/9/2017 của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Vĩnh Phúc về Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa cho Học sinh, sinh viên năm học 2017- 2018.

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Vĩnh phúc xây dựng kế hoạch, thể lệ chương trình ngoại khóa Cuộc thi Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018), tuyên truyền và giáo dục cho học sinh, sinh viên về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác Hồ kính yêu. Đẩy mạng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Góp phần tăng cường tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, lối sống, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ góp phần xây dựng quê hương đất nước.

- Tuyên truyền chính trị sâu rộng trong toàn bộ học sinh, sinh viên nhà trường.Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập và rèn luyện; xây dựng bầu không khí thi đua vui tươi, sôi nổi trong nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Yêu cầu

Hoạt động phải thiết thực, tiết kiệm, mang tính giáo dục và thời sự.

II. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

            + Khớp sân khấu, bốc thăm cho các phần thi: từ 14h00- 17h00ngày 16/5/2018.

            + Thi chính thức: 14h00 ngày 17/5/2018. (Yêu cầu các đội dự thi có mặt từ 13h30 để chuẩn bị trang phục, đạo cụ, âm thanh… cho phần thi của mình)

2. Địa điểm: Hội trường lớn.

III- NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

1. Nội dung cuộc thi

            - Hiểu biết của học sinh, sinh viên về cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lối sống và tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

            - Thể hiện tài năng: Tổ chức hoạt động sân khấu hóa: đóng kịch,múa, hát…

2. Thể lệ cuộc thi

            * Đối tượng dự thi: Học sinh, sinh viên đang học tập tại trường.

            * Số lượng thí sinh dự thi: Mỗi khoa chọn 01 đội tuyển.

            * Hình thức thi: Thi trên sân khấu, trải qua 04 phần thi.

*Cụ thể:

Phần 1: Màn chào hỏi (Giới thiệu về đội chơi - không giới hạn số lượng thành viên tham gia)

- Thứ tự các đội chơi: theo thủ tục bốc thăm

            - Nội dung:

            + Mỗi đội giới thiệu về tập thể và các thành viên tham gia thông qua các thể loại: Thơ, ca, hò, vè, kịch... sao cho độc đáo, ấn tượng mang đặc thù khoa mình, sát với chủ đề.

            + Thời gian giới thiệu của mỗi đội tối đa là 5 phút.

            - Cách tính điểm:

            + Điểm tối đa cho mỗi đội ở phần thi này là 40 điểm;

            + Điểm phần thi của mỗi đội là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban giám khảo;

            + Đội nào quá thời gian quy định bị coi là phạm quy và bị trừ điểm. Cụ thể: quá thời gian từ 1 – 3 phút bị trừ 2 điểm, trên 3 phút không tính điểm cho phần thi này.

Phần 2: Theo dấu chân Bác (số lượng thành viên tham gia: 03, (một đội trưởng. 2 thành viên)

- Thứ tự chơi của các đội chơi: theo thủ tục bốc thăm

            - Nội dung:

            + Các đội sẽ lựa chọn gói câu hỏi cho đội mình, số lượng câu hỏi cho mỗi gói là 10 câu;

            + Tổng thời gian cho phần thi này là 90 giây cho mỗi đội, người dẫn chương trình đọc câu hỏi và đội chơi trả lời;

            + Trả lời sai không bị trừ điểm. Sau câu trả lời thứ nhất, nếu câu hỏi tiếp theo không thể trả lời ngay được, đội chơi có thể bỏ qua.

            - Cách tính điểm:

            + Mỗi câu trả lời đúng sẽ ghi được 5 điểm;

            + Tổng điểm phần thi mỗi đội là tổng số câu trả lời đúng.

Phần 3: Tiếp sức của cổ động viên

            - Thứ tự chơi của các đội chơi: theo thủ tục bốc thăm.

            - Nội dung

            + Mỗi đội lựa chọn 05 cổ động viên để tham gia trò chơi vận động “Thổi cốc ghi điểm” của chương trình, điểm cổ động viên giành được sẽ được cộng trực tiếp vào thành tích chung của toàn đội;

            + Khoảng cách từ vạch xuất phát đến đích là 3m

            + Mỗi lượt chơi có 2 đội tham gia (thứ tự theo bốc thăm)

            + Thời gian để chơi cho mỗi đội là 2 phút;

            - Cách tính điểm: mỗi cốc thổi về đích đạt yêu cầu, cổ động viên sẽ giành được 1 điểm cho đội của mình.

Phần 4: Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên người - (số lượng thành viên tham gia: 03, một đội trưởng và 2 thành viên)

- Nội dung:

+ Các đội sẽ chọn miếng ghép

            + Gồm 1 bức hình có 9 miếng ghép (đánh số từ 1-9), mỗi miếng ghép tương ứng với một câu hỏi. Trả lời được câu hỏi, miếng ghép sẽ mở ra một phần của bức hình. Không trả lời được câu hỏi thì miếng ghép không mở ra

            + Thứ tự chọn miếng ghép như bốc thăm ban đầu. Sau khi các đội chọn miếng ghép, người dẫn chương trình đọc câu hỏi và thông báo bằng động lệnh “bắt đầu”

            + Lúc này các đội sẽ nhấn chuông để giành quyền trả lời, đội nào nhấn chuông nhanh nhất quyền trả lời thuộc về đội đó, nếu trả lời sai (theo tuyên bố của người dẫn chương trình) cơ hội dành cho các đội còn lại, các đội còn lại sẽ nhấn chuông theo động lệnh “bắt đầu” của người dẫn chương trình, quyền trả lời sẽ thuộc về đội nhấn chuông nhanh hơn;

            + Trường hợp các đội không trả lời được hoặc trả lời sai theo tuyên bố của người dẫn chương trình thì quyền trả lời sẽ thuộc về khán giả và câu trả lời đúng sẽ nhận được phần thưởng từ BTC;

            + Trường hợp nhấn chuông khi người dẫn chương trình chưa đọc xong câu hỏi là phạm quy và mất quyền trả lời câu hỏi đó, các đội còn lại sẽ nhấn chuông, quyền trả lời sẽ thuộc về đội nhấn chuông nhanh hơn.

            - Cách tính điểm: Các đội sẽ giành được tối đa 10 điểm cho mỗi miếng ghép theo đáp án mà người dẫn chương trình công bố. Đội nào tìm được bức hình ẩn giấu đằng sau miếng ghép giành được 40 điểm.

IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải chính:

            * Đánh giá, xếp loại:Tổng điểm của mỗi đội dự thi là điểm trung bình cộng của 5 phần thi.

            * Cơ cấu giải và mức thưởng:Điểm được xếp từ cao xuống thấp, cụ thể:

            - 01 giải nhất: 1.000.000 đồng.

            - 01 giải nhì: 800.000 đồng.

            - 01 giải ba: 600.000 đồng.

            - 03 giải khuyến khích: Mỗi giải 400.000 đồng.

2. Giải phụ

            - 01 giải cho đội có màn chào hỏi xuất sắc nhất: 300.000 đồng

            - 01 giải cho đội thi có màn tiếp sức xuất sắc nhất: 200.000 đồng

            Trên đây là kế hoạch, thể lệ cuộc thi “Hồ Chí Minh sáng mãi tên người” của Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí Lường Thị Pó- trưởng khoa Lý luận chính trị (SĐT: 0915189466)

         

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (b/c)

-Ban chỉ đạo (t/h);

-Ban giám khảo (t/h);

-Các khoa (t/h)

- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đồng

  

DANH SÁCH

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN LÀM HƯỚNG DẪN KIẾN THỨC

CHO CÁC ĐỘI TUYỂN

Stt Họ và tên Cố vấn đội Số điện thoại Ghi chú
1. Lường Thị Pó Cơ khí 0972 552 369
2. Nguyễn Thị Tâm CNTT 0975678983
3. Đặng Phương Diệp Điện - Điện tử 0985 899 268
4. Nguyễn Thị Phương Lan Kinh tế 0904 184 333
5. Hoàng Ngọc Lan KTNN 0979 304 685
6 Đào Hữu Bằng Cơ bản 0988 265268

(Danh sách ấn định 06 người)

Vĩnh Yên, ngày 11 tháng 4 năm 2018

TRƯỞNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

Lường Thị Pó

 

CÂU HỎI THI HỒ CHÍ MINH SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI DOWNLOAD Ở TỆP ĐÍNH KÈM

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1406040

      Trang web hiện có: 26 khách

Liên kết web