Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II Năm học 2017-2018 ( Anh văn)

Được đăng ngày Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 01:37
Viết bởi Phòng Đào tạo
Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (DS ph_ng thi 1 C-CNKT -i_n 9A, CNKT -iO¦u khiO-n va¦ T-H 9B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi 1 C-CNKT -i_n 9A, CNKT -iO¦u khiO-n va¦ T-H 9B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 16 kB2018-06-14 01:31
Download this file (DS ph_ng thi 2 C-CNKT -i_n 9A, CNKT -iO¦u khiO-n va¦ T-H 9B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi 2 C-CNKT -i_n 9A, CNKT -iO¦u khiO-n va¦ T-H 9B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 16 kB2018-06-14 01:31
Download this file (DS ph_ng thi B3 306 C- k_ toßn 10A 2017 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi B3 306 C- k_ toßn 10A 2017 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 16 kB2018-06-14 01:31
Download this file (DS ph_ng thi B3 307 C- k_ toßn 10A 2017 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi B3 307 C- k_ toßn 10A 2017 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 15 kB2018-06-14 01:31
Download this file (DS ph_ng thi B3 407 C- D_ch v_ th· y K9 2017 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi B3 407 C- D_ch v_ th· y K9 2017 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 17 kB2018-06-14 01:31
Download this file (DS ph_ng thi B3 408 C-CNKT -i_n 10A ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi B3 408 C-CNKT -i_n 10A ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 17 kB2018-06-14 01:32
Download this file (DS ph_ng thi B3 505 C-CNKT -i_n 10B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi B3 505 C-CNKT -i_n 10B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 15 kB2018-06-14 01:32
Download this file (DS ph_ng thi B3 506 C- TTMMT K8 C- TTMMT K9 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi.pdf)DS ph_ng thi B3 506 C- TTMMT K8 C- TTMMT K9 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi.pdf 16 kB2018-06-14 01:35
Download this file (DS ph_ng thi B3 507 C-CNKT c) khf 10B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi B3 507 C-CNKT c) khf 10B ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 14 kB2018-06-14 01:33
Download this file (DS ph_ng thi B3 508 C-CNKT c) khf 10A , C- Qu_n tr_ KD K9 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf)DS ph_ng thi B3 508 C-CNKT c) khf 10A , C- Qu_n tr_ KD K9 ky II nam 2017-2018 lan 1 buoi .pdf 15 kB2018-06-14 01:33
Download this file (Lich thi hoc ky II nam hoc 2017-2018 ( Anh van).xls)Lich thi hoc ky II nam hoc 2017-2018 ( Anh van).xls 37 kB2018-06-14 03:04

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II Năm học 2017-2018 ( Anh văn)