CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI VTEC

CHI BỘ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vấn đề phát triển Đảng là vấn đề quan trọng trong xây dựng Đảng. Đảng phải có một số lượng đảng viên nhất định mới hình thành nên tổ chức đảng. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ đại lâu dài phải do nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có thể có trên cơ sở số lượng, chất lượng đội ngũ đảng viên tương ứng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng”. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ cấp trên, Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản đã làm tốt công tác giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của Chi bộ, phát triển về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ khoa Khoa học Cơ bản và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân; đồng chí Nguyễn Thị Hải Hoà đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 01/08/2018.

            Lễ kết nạp đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng, thay mặt chi ủy chi bộ khoa, đồng chí Nguyễn Văn Đồng - ĐUV Bí thư chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng, căn dặn đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại buổi lễ, đồng chí đảng viên mới cũng đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao năng lực, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

Buổi lễ kết nạp Đảng viên kết thúc trong âm vang hào hùng của bài hát Quốc ca và Quốc tế ca, một lần nữa nhắc nhở cho toàn thể Đảng viên về vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc góp phần xây dựng phát triển nhà trường và đất nước xã hội Việt Nam ngày càng công bằng, tươi đẹp, văn minh, dân chủ, và giàu mạnh.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng đọc quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Thị Hải Hoà

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng trao quyết định kết nạp Đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Hải Hoà

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Hoà đọc lời tuyên thệ

Chi bộ khoa Khoa học Cơ bản chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hải Hoà

                                                            GV: Tạ Thị Thương – Khoa Khoa học Cơ bản

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 33 khách

Liên kết web