THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG VTEC

THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Files đính kèm:
FileDescriptionFile sizeLast modified
Download this file (mau.doc)mau.doc 36 kB2018-08-13 06:51

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KT-KT VĨNH PHÚC

Số: …./TB-KTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 8  năm 2018

 

THÔNG BÁO

MỞ LỚP BỒI DƯỠNG, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc được Bộ Tài chính phê duyệt chức năng đào tạo, bồi dưỡng Kế toán trưởng, mã số KTT – 053. Nhà trường liên tục tuyển sinh, khai giảng các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng như sau:

1/Đối tượng:

-  Những người đang làm Kế toán, Kế toán trưởng nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp hoặc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, kể cả hợp tác xã;

- Những người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên muốn nâng cao nghiệp vụ về kế toán;

- Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 2 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc trung cấp hoặc cao đẳng.

2/ Chương trình bồi dưỡng:

Áp dụng theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ tài chính ban hành và được áp dụng thống nhất trong cả nước như sau:

- Nội dung, chương trình cho Khoá học bồi dưỡng Kế toán trưởng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kể cả đơn vị thu, chi ngân sách và đơn vị lực lượng vũ trang (gọi chung là đơn vị kế toán nhà nước) gồm 10 chuyên đề.

- Nội dung, chương trình cho Khoá học bồi dưỡng Kế toán trưởng các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, kể cả hợp tác xã (gọi chung là kế toán doanh nghiệp) gồm 12 chuyên đề.

3/ Thời gian:Học viên có thể lựa chọn học trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ hành chính. Học tập trung hay học từ xa.

- Tổng thời gian học đến thời gian cấp chứng chỉ là 3 tháng, thời gian tham gia học tại trường là 02 tháng (học viên là kế toán nhà nước học 7 tuần, học viên là kế toán doanh nghiệp học 9 tuần)

- Lịch học 4 buổi 1 tuần

4/ Địa điểm học:Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

5/ Chứng chỉ khóa học:Các học viên hoàn thành chương trình Khóa học sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng.

6/Giảng viên: Đội ngũ giáo viên gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, những chuyên gia cao cấp và giàu kinh nghiệm, có nhiều kiến thức lý luận và kinh nghiệm.

7/ Học phí:  2.500.000 đồng/khóa học

8/ Thủ tục nhập học:

 + 01 đơn xin nhập học (theo mẫu) có dán ảnh đóng dấu giáp lai xác nhận của cơ quan công tác

 + 01 bằng tốt nghiệp phôtô công chứng (văn bằng cao nhất)

 + 04 ảnh 3x4cm (chụp không quá 06 tháng)  

9/ Khai giảng: Liên tục mở lớp (khi đủ số lượng hồ sơ 15 bộ)

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc xin thông báo tới tất cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đơn vị có nhu cầu đăng ký.

Chi tiết xin liên hệ:

Cô Nguyễn Thị Thu Hằng khoa Kinh tế, sđt: 0986.151.339

Cô Nguyễn Thị Tố Nga, sđt 0912.094.545

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

 

 

 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Theo qui định của Bộ Tài chính)

Kính gửi: Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc

Tên tôi là (họ tên chữ in hoa):.................................................................................

Sinh ngày: …………………………..nơi sinh (Tỉnh, thành phố).............................. ……….

Địa chỉ thường trú:……………………………….Điện thoại..................................... ……….

Đơn vị công tác:.………………………………………………………....…………………

Chức vụ:................................................................................................................

Chuyên môn đã được đào tạo:...........................................................................

Thời gian thực tế công tác tài chính, kế toán:................................................... ……….

Sau khi nghiên cứu tiêu chuẩn, đối tượng, mục tiêu, nội dung chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng do Bộ tài chính và Trường đề ra, tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện để tham dự khoá học do trường tổ chức. Nay tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được vào học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng …………………………………………………………….

Buổi…………………………. Khai giảng ngày...................................................... …………

Nếu được vào học, tôi xin chấp hành đầy đủ mọi nội quy và quy chế do Bộ tài chính và Trường đề ra trong quá trình học tập.

ảnh 3x4

 

……., ngày ……..tháng….năm…….

Xác nhận của đơn vị

  Người làm đơn

       (Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Học viên ghi thật đầy đủ, rõ ràng các mục trong kê khai làm cơ sở ghi chứng chỉ

Nộp kèm theo bằng (Đại học, Cao đẳng, hoặc Trung cấp) photo công chứng làm cơ sở xác định thời gian công tác

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1413443

      Trang web hiện có: 43 khách

Liên kết web