Tăng cường ANTT, AT nhà trường và trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2018 VTEC

Tăng cường ANTT, AT nhà trường và trên địa bàn tỉnh nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra dịp Lễ Quốc Khánh 02/9/2018

 

 

Đăng ký học online

Lượt truy cập

1405320

      Trang web hiện có: 45 khách

Liên kết web